Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου (ΚΠ) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γαλαξιδίου. Κύριος του έργου, είναι ο Δήμος Δελφών. Στο πλαίσιο δημιουργίας του πάρκου προβλέπεται να βυθιστούν εντός του τεχνητά αξιοθέατα, συγκεκριμένα ένα αεροσκάφος (τεχνητό ναυάγιο) και τρεις συνθέσεις αγαλμάτων, με σκοπό, όπως αναφέρεται στην απόφαση, τον εμπλουτισμό του υποθαλάσσιου τοπίου, ώστε αφενός το πάρκο να καταστεί ελκυστικό για τους χρήστες και αφετέρου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Επιπλέον, στα όρια του ΚΠ θα δημιουργηθούν δύο καταδυτικές διαδρομές ώστε αυτό να μπορεί ταυτόχρονα να φιλοξενεί ισάριθμες ομάδες επισκεπτών. Τέλος, το πάρκο θα περιλαμβάνει οκτώ επιφανειακούς πλωτήρες επισήμανσης των ορίων του και επιφανειακούς πλωτήρες για την πρόσδεση σκαφών και την επισήμανση έναρξης/τερματισμού των καταδυτικών διαδρομών.