Τη μεταξύ τους σύμβαση για ανάπλαση του κέντρου της πόλης των Μεγάρων συνυπέγραψαν ο Δήμος Μεγαρέων και η ΑΠ Μαραγκάκης Έργα Πρασίνου ΑΕ. Το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 6.219.400 ευρώ (με ΦΠΑ) και η εταιρεία αναδείχθηκε ως ανάδοχός του, με μέση έκπτωση 1%. Η προθεσμία που έχει δοθεί για την αποπεράτωση των προβλεπόμενων εργασιών έχει οριστεί σε 400 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ανάπλασης, θα γίνει κατασκευή υποδομών καθώς και προμήθεια αστικού εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και φωτιστικών σωμάτων.

Στόχος, είναι η αναδιαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής του κέντρου των Μεγάρων. Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το ιστορικό φορτίο της πόλης, το οποίο αποτυπώνεται στην οικιστική της φυσιογνωμία, το έργο παρεμβαίνει σε έναν άξονα και έναν μεγάλο δακτύλιο που περικλείει το ιστορικό, αρχαιολογικό, διοικητικό, εμπορικό και τέλος κοινωνικό κέντρο της πόλης. Αφορά, συγκεκριμένα, α) στις οδούς πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Κρήνης και του αρχαιολογικού μουσείου, β) στις οδούς της παλαιότερης περιοχής της πόλης κατά μήκος και πέριξ της οδού Αγ. Αντωνίου, γ) στον διαμήκη άξονα της οδού Μωραΐτου από την Αγίου Δημητρίου μέχρι την 28ης Οκτωβρίου, δ) στην οδό Αχιλλέως και στην οδό Βύζαντος, ε) από την οδό 28ης Οκτωβρίου στην οδό Μιχαήλ Παπαγιάννη, Κοραή και στην οδό Σαρανταπόρου μπροστά από την πλατεία.

Στόχοι της μελέτης είναι:
• Η συνολική αναβάθμιση του ιστορικού, αρχαιολογικού, διοικητικού, εμπορικού και κοινωνικού κέντρου της πόλης και η μικροκλιματική βελτίωση του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου με ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της πόλης
• Η οργάνωση των χώρων κίνησης-στάσης πεζών και στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων
• Η βελτίωση, οργάνωση, πύκνωση- εμπλουτισμός του υπάρχοντος πρασίνου, με ευεργετική επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής
• Η διαμόρφωση και αναβάθμιση των χώρων στάσης και ανάπαυσης πεζών
• Η επιβράδυνση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στην υπό διαμόρφωση περιοχή.