Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Premia Properties ολοκλήρωσε πετυχημένα και με ευρεία συμμετοχή την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου. To ομόλογο είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ, έχει πενταετή διάρκεια με επιτόκιο 2,80% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έκδοση προσέλκυσε πλήθος επενδυτών και συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,04 φορές. Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ομολογιών (72%) κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, με το 28% να καλύπτεται από Ειδικούς Επενδυτές, δίνοντας σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Premia Properties.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding, κ. Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: “Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η πρώτη έκδοση Ομολόγου από την Premia Properties με γεμίζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Το ομόλογο, θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών, που δείχνει τον βαθμό εμπιστοσύνης στη στρατηγική, αλλά και στις επενδύσεις της εταιρείας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Premia και φυσικά τους επενδυτές μας και τους αναδόχους της έκδοσης, βεβαιώνοντάς τους πως θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό προκειμένου να φανούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης”

Ο CEO της PREMIA PROPERTIES, κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος, με τη σειρά του δήλωσε: “Η μεγάλη επιτυχία του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καθώς και το υψηλό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε αποτελούν μία ισχυρή και έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις προοπτικές της Premia. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την περαιτέρω μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου μας και επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία αξίας. Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου μας, το οποίο θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε με συνέπεια, ακολουθώντας πάντα μία βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική”.

Σύμβουλοι Έκδοσης και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, Κύριοι Ανάδοχοι η  Optima Bank και η ΕUROXX, Ανάδοχος ήταν  η  ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η δικηγορική εταιρεία Potamitis Vekris υποστήριξε νομικά την έκδοση.