Την Τετάρτη 22/09 η Premia Properties ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στον Πειραιά, στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου. Το ακίνητο αποτελείται από 58 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ. και είναι μισθωμένο σε επώνυμη διεθνή εταιρεία -μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης-, η οποία λήγει το 2034. Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 10,2 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω συναλλαγή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σκοπούμενων συναλλαγών στο πλαίσιο σχετικής στρατηγικής συμφωνίας-πλαισίου που συνυπέγραψαν η Premia Properties και η Dimand S.A. Με την ενεργοποίηση της ως άνω συμφωνίας, αλλά και με την υλοποίηση του γενικότερου επενδυτικού της σχεδίου, η Εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία
της ένα χαρτοφυλάκιο αντιστοίχων ακινήτων συνολικής δυναμικότητας της τάξεως των 1.000 διαμερισμάτων.

Η Εταιρεία, ξεκινώντας από τη στρατηγική συμφωνία με τη Dimand S.A., σκοπεύει να επενδύσει με συνέπεια σε ποιοτικά ακίνητα στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων με ισχυρούς εταιρικούς μισθωτές και μακροχρόνιες μισθώσεις. Στόχος η επίτευξη
υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της καθώς και η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου μέσω διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της, επενδύοντας σε έναν νέο κλάδο.

Ταυτόχρονα, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει με επιτυχία την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, η Premia Properties συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στους υπόλοιπους κλάδους ακινήτων οι οποίοι αποτελούν
βασικούς τομείς της στρατηγικής της Εταιρείας, όπως κτίρια logistics, εμπορικά κτίρια τύπου big box, και κτίρια κοινωνικών υποδομών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia Properties και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding, κ. Ηλίας Γεωργιάδης, με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας, δήλωσε: “Χαίρομαι ιδιαιτέρως γι’ αυτή την πρώτη συναλλαγή ακινήτου μετά την πρόσφατη Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου με την απόκτηση ακινήτου serviced apartments, που εντάσσεται σε έναν νέο κλάδο ανάπτυξης της Εταιρείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δημήτρη Ανδριόπουλο για την στενή συνεργασία που ξεκινάμε”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand S.A., κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, δήλωσε: “Η ικανοποίηση για την έναρξη της συνεργασίας μας με την Premia Properties είναι αμοιβαία. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για τις προοπτικές ανάπτυξης του Πειραιά και για την
ανάγκη δημιουργίας και εκσυγχρονισμού των οικιστικών και επαγγελματικών υποδομών της πόλης. Τα επόμενα χρόνια η συνεργασία μας με την Premia θα ενδυναμωθεί περαιτέρω με έμφαση τις οικιστικές αναπτύξεις, την κοινωνική κατοικία και άλλους κλάδους ακινήτων”.