Η Premia Properties αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως Sustainable Company, έπειτα από ετήσια αξιολόγηση των επιχειρηματικών της επιδόσεων με βάση τα ESG κριτήρια (Environment, Society, Governance) που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, από τον Οργανισμό Quality Net. Το παραπάνω αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας να λειτουργεί υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία.

Κριτήρια για την ένταξη της Premia Properties στις Sustainable Companies αποτελούν η υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας  και διαδικασιών και συστημάτων που πιστοποιούν την υπεύθυνη λειτουργία της, όπως επίσης και η συνεχής παρακολούθηση της επίδρασης της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Ταυτόχρονα, η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ένταξης της εταιρίας στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας/The Sustainability Code, αλλά και στον Δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ένταξη της Premia Properties στην ομάδα των Sustainable Companies βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με τη φιλοδοξία της εταιρείας να αποτελέσει ηγέτη της βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στις άμεσες προτεραιότητές της και βασική παράμετρο του αναπτυξιακού της πλάνου, ακολουθεί με συνέχεια και συνέπεια τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης στις δραστηριότητές της ενώ στόχος της παραμένει η ενδυνάμωση των δράσεων που αφήνουν θετικό αποτύπωμα  στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της.

Ο Γεώργιος Μπάκος, Chief Operating Officer/Head of Assets Management της Premia Properties, δήλωσε σχετικά: “Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της Premia Properties. Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη λειτουργία τόσο ως εργοδότης, ως επιχειρηματικός εταίρος, ως μέλος της κοινότητας και του περιβάλλοντος όσο και ως δημιουργός αξίας για τους μετόχους. Στόχος μας η επιχειρηματική μας δράση να υλοποιείται με βιώσιμο τρόπο αλλά και έναν τρόπο που θέτει νέα πρότυπα στο ελληνικό -βιώσιμο- επιχειρείν”.