Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για το επικαιροποιημένο master plan του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται να αναβαθμίσουν σημαντικά το λιμάνι της συμπρωτεύουσας. Σημειωτέον ότι η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, παρότι θετική, περιλαμβάνει και επτά παρατηρήσεις σχετικά με το master plan, ενώ η αντιπολίτευση του δήμου ψήφισε αρνητικά ή λευκό. Σύμφωνα με το master plan, που έχει ορίζοντα 25ετίας, στις επιδιώξεις του σχεδιασμού για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μεταξύ άλλων:

– Αύξηση της χωρητικότητας του λιμένα μέσω της προγραμματισμένης επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και βελτίωση της παραγωγικότητάς του μέσω της απόκτησης τεχνολογιών αιχμής στην χερσαία περιοχή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.
– Σημαντικές βελτιώσεις των συνολικών χερσαίων και λιμενικών υποδομών του ΟΛΘ, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να προσελκύσουν υπηρεσίες κύριας γραμμής και να εδραιώσουν τη θέση του ως κύριου λιμένα προσέγγισης πλοίων μεγάλου βυθίσματος.
– Αναβάθμιση του λιμένα σε ένα έξυπνο λιμάνι, σε ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες τάσεις των λιμένων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέσω της ψηφιοποίησης και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντός του.
– Επέκταση της ακτίνας επιρροής του ΟΛΘ ώστε να συμπεριλάβει αγορές σε απόσταση 250-1.500 χιλιομέτρων από το λιμάνι.
– Ανάπτυξη Κέντρου Διακομιδής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας που θα αναβαθμίσει σημαντικά τη σύνδεση του λιμένα με τα εθνικά σύνορα.
– Αύξηση της δυναμικότητας ελλιμενισμού στον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων, καθώς και αύξηση του αριθμού των πλοίων που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα.
– Δημιουργία υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες (π.χ. πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια τρεξίματος).
– Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με το υδάτινο στοιχείο (π.χ. προκυμαία Θεσσαλονίκης).

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εξάλλου την επέκταση του Προβλήτα 6, ένα έργο για το οποίο προσωρινός ανάδοχος έχει αναδειχθεί η κοινοπραξία Mytilineos-Rover Maritime-HDK SA, η οποία περιμένει μέσα στους επόμενους μήνες την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ώστε να υπογράψει τη σύμβαση και να ξεκινήσει τις εργασίες. Το έργο προβλέπει την επέκταση του κρηπιδώματος 26 του Προβλήτα 6 κατά περίπου 990 μέτρα και επέκταση του κρηπιδώματος 24 του Προβλήτα 6 κατά περίπου 800 μέτρα, καθώς και επέκταση του χερσαίου χώρου με επίχωση σε όλο το πλάτος του, κατά μήκος και όπισθεν του νέου κρηπιδώματος. Στο πλαίσιο των προτεινόμενων έργων επέκτασης του Προβλήτα 6, περιλαμβάνονται επίσης: βυθοκόρηση/εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμού των πλοίων, οι απαραίτητες υποδομές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διεύρυνση υποδομών σιδηροδρομικού σταθμού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build