Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη ανακατασκευής και πλήρους αναβάθμισης των παλιών εγκαταστάσεων της Kodak στο Μαρούσι που απέκτησαν τον περασμένο Δεκέμβριο μέσω πλειστηριασμού από κοινού η Noval Properties και η Brook Lane, μέσω πλειστηριασμού του χαρτοφυλακίου της Ektasis, συστήνοντας την εταιρεία ειδικού σκοπού “The Grid”. Σχετικά με την υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου εγκρίθηκαν πρόσφατα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στη νομιμοποίηση χώρων και κατασκευών στο υφιστάμενο κτίριο γραφείων, με όλες τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τροποποιήσεις καθώς και η επέκταση ενός ακόμη τριώροφου κτιρίου γραφείων με αίθριο και τέσσερα υπόγεια στις εγκαταστάσεις της οδού Χειμάρρας 16. Η συνολική δομημένη επιφάνεια του ακινήτου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα ανέρχεται στα 52.000 τετραγωνικά μέτρα και το κτιριακό συγκρότημα θα αποτελείται από δύο παραλληλεπίπεδα κτίρια, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους.

Τόσο στο υφιστάμενο κτίριο που θα αναδιαμορφωθεί θα υφίστανται χώροι γραφείων, ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις γραφείων θα δημιουργηθούν και το νέο τριώροφο ακίνητο. Το κτιριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει 341 θέσεις στάθμευσης από τις οποίες οι 302 θα βρίσκονται στους υπόγειους χώρους του νέου κτιρίου και οι υπόλοιπες 39 θα είναι υπαίθριες. To οικόπεδο έχει συνολική έκταση 16.109 τ.μ. ενώ το τίμημα για την απόκτησή του ανήλθε στα 28,6 εκατομμύρια ευρώ.

H εύλογη αξία του ακινήτου με βάση τον σχετικό υπολογισμό από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ανήλθε στα 35,4 εκατομμύρια ευρώ.
H συγκεκριμένη επένδυση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει να υλοποιείται με την κατασκευή του ακινήτου που θα πιστοποιηθεί κατά LEED και WELL, έως την άνοιξη του 2023. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του Αυγούστου πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη The Grid κατά 11,6 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά 61 επενδυτικά ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο της Noval Property
Στο χαρτοφυλάκιο της Noval Property. Εντάσσονται συνολικά 61 επενδυτικά ακίνητα έως και τις 31 Ιουνίου του 2022, με την εύλογη αξία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται στα 455,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 42,2 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 10,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Θυμίζουμε ότι η Noval Property προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου κατά 21,35 εκατομμύρια ευρώ με την εισφορά ακινήτων σε είδος καθώς και με μετοχές έκδοσης εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα. Μεταξύ των ακινήτων τα οποία εισφέρθηκαν στη Noval Properties ήταν και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Σιδενόρ με σύνολο αξίας ενεργητικού στα 5,9 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και δύο ακίνητα περί τα 25.000 τ.μ. το καθένα στις περιοχές της Μάνδρας και της Μαγούλας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build