Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ενέκρινε τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Βουλιαγμένης, υφιστάμενων, νομίμως αδειοδοτημένων χώρων και εγκαταστάσεων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, ως χώρος του λιμένα νοείται ο χώρος του τουριστικού λιμένα (μαρίνα) Βουλιαγμένης, ο οποίος αποτελεί χώρο υποδοχής και ελλιμενισμού αποκλειστικά τουριστικών σκαφών αναψυχής (yachts), αποτελείται από θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις αυτού, εντός του οποίου εφαρμόζεται και ο εγκριθείς ειδικός κανονισμός λειτουργίας. Επίσης, όπως διευκρινίζεται, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι (κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η έγκριση) η «Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης».

Επίσης, η Διοίκηση του τουριστικού λιμένα ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση και τα γραφεία διαχείρισης λιμένα, οικονομικής διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης. Τέλος, στον τουριστικό λιμένα βουλιαγμένης λειτουργούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των σκαφών και την διευκόλυνση των πελατών του: ελλιμενισμός σκαφών με πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση (παραβολή), ελικοδρόμιο και παροχή χώρου σε προβλήτα αποκλειστικά για ανέλκυση και καθέλκυση σκάφους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build