Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων. Το πάρκο θα είναι 30 στρέμματα, ενώ εντός του θα βυθιστούν τεχνητά αξιοθέατα: ένα πλοίο, ένα αεροσκάφος και συνθέσεις με αγάλματα. Οι υποδομές του πάρκου θα είναι επιφανειακοί πλωτήρες, επιφανειακοί πλωτήρες επισήμανσης των ορίων του πάρκου, επιφανειακοί πλωτήρες πρόσδεσης σκαφών και επισήμανσης έναρξης και τερματισμού καταδυτικής διαδρομής, αγκύρωση πλωτήρων. Οι φάσεις κατασκευής του πάρκου θα είναι: προετοιμασία εργοταξίου, πόντιση πλωτήρων, πόντιση των τεχνητών αξιοθέατων. Τέλος, στην απόφαση επισημαίνεται πως το παραλιακό μέτωπο από το δυτικό τμήμα του λιμένα της Πάχης και για όλο το μήκος της πολεοδομικής ενότητας Βαρέας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή διερεύνησης για τη δημιουργία υδατοδρομίου. Όμως, το πάρκο θα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα αυτής της περιοχής, άρα κρίνεται ότι δεν θίγεται τυχόν μελλοντική χωροθέτηση υδατοδρομίου στην ευρύτερη περιοχή.