Το εν εξελίξει έργο του Athens LifeTech Park, του πρωτοποριακού ερευνητικού, συνεδριακού και αθλητικού κέντρου της Elpen που κατασκευάζεται αυτήν τη στιγμή στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026, παρουσίασε στο Energy Efficiency in Buildings Conference της Boussias Events η αρχιτέκτονας Ιωάννα Κουλούρη, director του γραφείου Potiropoulos+Partners. Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Κουλούρη, «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι ήπιες μορφές ενέργειας, η ανακύκλωση, η επανάχρηση, η βιώσιμη συνεργασία της αρχιτεκτονικής με τις κοινωνικές και εναλλακτικές υλικοτεχνικές παραμέτρους, η επανασύνδεση της ζωής μας με τη φύση, αποτελούν σήμερα κεντρικό ζητούμενο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ανάμεσα σε όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται επάρκεια φυσικών πόρων και να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας με σταθερότητα και διάρκεια είναι να ακολουθηθεί μια νέα λογική ανάπτυξης, που θα μειώνει την ανάγκη για άντληση πόρων, με μεγάλο περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο».

Έτσι, ο σχεδιασμός του Athens LifeTech Park, που θα στεγάζει το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να μη στηρίζεται σε καινοτόμες βιοκλιματικές στρατηγικές, με σκοπό να αποτελέσει έναν πυλώνα για την ανακατεύθυνση του δομημένου περιβάλλοντος προς μία αειφόρα και βιώσιμη προσέγγιση της αρχιτεκτονικής. Βασική συνθετική επιλογή για το εν λόγω έργο αποτέλεσε η επινόηση χειρονομιών που αντιμετωπίζουν το κτίριο ως ένα σύνολο πολλαπλών διαδραστικών εμπειριών, σχηματίζοντας μία εγκατάσταση σύγχρονη και λειτουργικά σύμμικτη, όπου οι άνθρωποι θα εργάζονται, θα οργανώνουν εκδηλώσεις, θα αθλούνται και θα περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Πώς αναπτύσσεται το έργο
Η σύνθεση εξελίσσεται σε ένα σύμπλεγμα τριών όγκων, εκ των οποίων οι δύο υποκείμενοι συνομιλούν με το εδαφικό ανάγλυφο αποτελώντας συνέχειά του, ενώ ο τρίτος ξεδιπλώνεται σε ανώτερο επίπεδο, παράγοντας ένα τεθλασμένο σχήμα σαν ιδεόγραμμα και καταλήγοντας στην απόληξή του ξανά στο επίπεδο του ισογείου, στη γη. Οι τρεις κτιριακοί όγκοι απλώνονται στο μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου σαν λωρίδες κατά μήκος του άξονα βορρά-νότου.

Μεταξύ των δύο λωρίδων δημιουργείται ένα φαράγγι που λειτουργεί σαν φυσικός αναπνευστήρας, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορήσει ελεύθερα ανάμεσα στα κτίρια. Οι κτιριακοί όγκοι που μπλέκονται μεταξύ τους δημιουργούν φυσικές σκιάσεις, ενώ ένα ακόμα όφελος της κατάτμησης του κτιρίου σε τρεις επιμέρους όγκους είναι η διαμπερότητα, που επιτρέπει στον αέρα και το φως του ήλιου να διεισδύουν ελεύθερα μέσα στον χώρο, μειώνοντας την ανάγκη κλιματιστικών μέσων και τεχνητού φωτισμού. Ο φυσικός ηλιασμός και αερισμός ενισχύονται από τρία μεγάλα ανοίγματα στην οροφή. Στις εξωτερικές παρειές των δύο οφιοειδών όγκων αναπτύσσονται κατακόρυφες περσίδες αλουμινίου για τον έλεγχο του ηλιασμού και της θερμότητας που εισέρχεται στο κτίριο, ενώ στις εσωτερικές πλευρές των δύο πτερύγων τοποθετούνται σταθερά σκίαστρα από συμπαγή πανέλα, επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου μεταβλητού ύψους.

Τα εξωτερικά κουφώματα και υαλοπετάσματα κατασκευάζονται από διατομές αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ηχομονωτικούς υαλοπίνακες με low-e θερμομονωτική επίστρωση, ενώ τα υαλοπετάσματα αλουμινίου περιμετρικά του β’ ορόφου αποτελούνται από ευθύγραμμες και καμπυλωμένες σε διαφορετικές ακτίνες διατομές. Όλα τα κουφώματα είναι ενεργειακά ενώ προβλέπονται και συστήματα σκίασης τύπου roller blinds και κουρτινών τύπου Α. Σημαντικό ρόλο παίζει, τέλος, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων, που προσφέρουν μία πρόσθετη στρώση μόνωσης, ενώ βοηθούν και στη διαχείριση των βροχοπτώσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας και συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ταυτόχρονα, ενσωματώνουν τη φύση στο κτίριο και αντίστροφα.