Πέντε εταιρείες θα μοιραστούν το μεγαλύτερο μέρος από τον διαγωνισμό εκατ. ευρώ για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την κατακύρωση των επιμέρους τμημάτων του σχετικού διαγωνισμού που έτρεξε στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια συνολικά 56.159 τεμαχίων επίπλων γραφείου, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 9.159.190 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες για διάφορα υπουργεία και για την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα:
• Το α’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 141.547 ευρώ, αφορούσε σε κρεμάστρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 53.763,92 ευρώ.
• Το β’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.188.082 ευρώ, αφορούσε σε βιβλιοθήκες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 1.209.168 ευρώ.
• Για το γ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 346.917 ευρώ, που αφορούσε σε καναπέδες, δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση.
• Το δ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 768.613 ευρώ, αφορούσε σε συρταριέρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Νικόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, με συνολική αξία κατακύρωσης 485.668,57 ευρώ.
• Το ε’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 226.430 ευρώ, αφορούσε σε τραπέζια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes με συνολική αξία κατακύρωσης 141.469 ευρώ, όσον αφορά στο κομμάτι των υπουργείων, και στην εταιρεία Ζουμπουλάκης Προμήθειες για το κομμάτι της ΑΑΔΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 75.640 ευρώ.
• Το στ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.153.875 ευρώ, αφορούσε σε γραφεία και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 768.979 ευρώ.
• Τέλος, το ζ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 167.040 ευρώ, αφορούσε σε υποπόδια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Πλαίσιο, με συνολική αξία κατακύρωσης 66.235,40 ευρώ.
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμα τα δύο τελευταία τμήματα του διαγωνισμού: το η’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.053.502 ευρώ, που αφορά σε περιστρεφόμενα καθίσματα, και το θ’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.213.217 ευρώ, που αφορά σε καθίσματα-πολυθρόνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build