Στην εταιρεία Τροπή ΑΕ και σε κοινοπραξία της ίδιας εταιρείας με την Τάλως ΑΤΕ κατακυρώθηκαν τα τρία τμήματα του έργου που αφορά σε ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου, Καλυβίων, Μαρκοπούλου, Νέας Μάκρης και Σπάτων, στον διαγωνισμό που έτρεξε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού, που αφορούσε στα Κέντρα Υγείας Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου με προϋπολογισμό 4.704.451,76 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία των εταιρειών Τροπή ΑΕ-Τάλως ΑΤΕ, στην τιμή των 4.375.140,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το δεύτερο τμήμα, που αφορά στα Κέντρα Υγείας Νέας Μάκρης και Σπάτων με προϋπολογισμό 4.469.148,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατακυρώθηκε στην Τροπή ΑΕ, στην τιμή των 3.709.393,47 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το τρίτο τμήμα, το οποίο αφορά στα Κέντρα Υγείας Καλυβίων και Μαρκοπούλου με προϋπολογισμό 3.173.350,11 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατακυρώθηκε επίσης στην Τροπή ΑΕ, στην τιμή των 3.014.682,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το συνολικό τίμημα για την κατασκευή των κέντρων υγείας και των τριών τμημάτων ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων
Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των προαναφερθέντων Κέντρων Υγείας. Θα γίνουν αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους. Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση του κελύφους μέσω κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, αντικατάστασης των κουφωμάτων και ανακατασκευής και θερμομόνωσης στεγών και δωμάτων.

Προβλέπεται η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού και ανακατασκευή των Η/Μ δικτύων. Η κτιριακή λειτουργία των κτιρίων βελτιώνεται περαιτέρω με εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αντικατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία διατάξεων και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, κατά περίπτωση. Επιπλέον προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build