Αναδείχθηκαν, από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», οι ανάδοχοι εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε περιοχές της δυτικής Αττικής. Στον πρώτο και πιο πολυδάπανο διαγωνισμό (προϋπολογισμός δημοπράτησης: 1.955.000 ευρώ με ΦΠΑ), που αφορούσε σε σχολεία στις δημοτικές ενότητες Άνω Λιοσίων και Φυλής, η σύμβαση κατακυρώθηκε στην «Κάπα Ζήτα Κατασκευαστική ΕΕ», η οποία και προσέφερε μέση έκπτωση 21%. Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι το 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων, το 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, το 1ο Δημοτικό Φυλής και το 1ο Γυμνάσιο Φυλής.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση των προβλεπόμενων επεμβάσεων ορίστηκε σε 320 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο έτερος διαγωνισμός (προϋπολογισμού δημοπράτησης 1,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) αφορούσε στο 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου, τα οποία, εν τέλει, ανέλαβε να αναβαθμίσει η AGTech. Η ως άνω εταιρεία έδωσε μέση έκπτωση 12,01% και θα έχει στη διάθεσή της 280 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού για να αποπερατώσει το έργο.