Σε ιδιόκτητα ακίνητα επενδύουν σχεδόν 1 στις 3 εμπορικές επιχειρήσεις σε ποσοστό διαχρονικά πάνω από 30%, δεδομένου ότι η ύπαρξη ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σηματοδοτεί παράγοντα βιωσιμότητας μιας και περιορίζει το λειτουργικό κόστος. Η ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) δείχνει, ότι το 2023 το 36% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα στεγάζονταν σε ιδιόκτητα ακίνητα, ποσοστό αυξημένο 4 μονάδες σε σχέση με το 2022.

Αντίθετα, το 61% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη ακίνητο για το οποίο καταβάλλει μίσθωμα, αριθμός ωστόσο μειωμένος συγκριτικά με το 2022 (66%). Τα προαναφερόμενα στοιχεία, η αύξηση της ιδιοκτησίας και η μείωση των μισθώσεων, αντικατοπτρίζουν την τάση των επιχειρηματικών του εμπορικού κλάδου να αποκτούν ιδιόκτητη στέγη. Εκτός από παράγοντα που μειώνει τα τακτικά λειτουργικά έξοδα μίας επιχειρηματικής οντότητας, δίνει την δυνατότητα στους επιχειρηματίες να επενδύουν με ασφάλεια. Σημειώνεται, το 2016 το 69% των ακινήτων που ήταν σε χρήση, μισθώνονταν από τις εμπορικές επιχειρήσεις και το 31% ήταν ιδιόκτητο, με τις ισορροπίες σταδιακά να μεταβάλλονται υπέρ της απόκτησης ιδιόκτητων ακινήτων στα χρόνια που ακολούθησαν.

Συσχέτιση ως προς το προτιμώμενο καθεστώς ιδιοκτησίας ή μίσθωσης παρουσιάζεται με τα έτη λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, δεδομένου ότι αποτελούν διαχρονικά τις μεταβλητές που παρουσιάζουν σημαντική αλληλοεξάρτηση. Παρατηρείται, ότι οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε μισθωμένο ακίνητο δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου έως 30 έτη (με ποσοστό 73%). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό (34,2%) των επιχειρήσεων που στεγάζονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, έχουν παρουσία στον κλάδο από 21-30 έτη. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων με ιδιόκτητο ακίνητο ουσιαστικά υποεκπροσωπείται στην κατηγορία νεότερων ηλικιακά επιχειρήσεων με έως και 10 έτη λειτουργίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με μισθωμένο ακίνητο προσομοιάζουν σε μία πιο ισορροπημένη κατανομή ανάμεσα στις ομάδες των ετών λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build