Στην τεχνική εταιρεία ΤΕΜΑΚΟ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, έργο προϋπολογισμού 4.475.200 ευρώ. Η εταιρεία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλοντας προσφορά ύψους 3.250.561,36 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών και πλέον απομένει μόνο η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους 131.071,02 ευρώ, και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 545 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Από την ενεργειακή κατηγορία Η στην Α+
Αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει η ΤΕΜΑΚΟ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ενώ
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/μέτρα είναι οι εξής:

1) Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα Κλιματισμού & Φωτισμού
2) Εξοικονόμηση ενέργειας στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος και νέα κουφώματα στις όψεις)
3) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο του συμψηφισμού
4) Εφαρμογή συστήματος αυτοματισμού BEMS με διασύνδεση στα συστήματα
του κτιρίου.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 9.315,30 τ.μ. ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι 6.868,63 τ.μ.
Από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης που εκδόθηκε, η ενεργειακή τάξη του κτιρίου είναι Η.

Με τα προτεινόμενα μέτρα η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 90% ,ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει στην ενεργειακή κατηγορία Α+.
Σημειώνεται ότι το μουσείο σχεδιάστηκε από μια ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων με επικεφαλής τον Θουκυδίδη Βαλέντη, αρχιτέκτονα και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουλίου 1975, με σκοπό να αποδώσει τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build