Μετά την ΤΕΚΑΛ, που τον περασμένο μήνα ανέλαβε το δεύτερο τμήμα του έργου, επελέγη ο ανάδοχος και για το πρώτο (και μεγαλύτερο) τμήμα της αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για την «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ», η οποία επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που «έτρεξε» το ΤΑΙΠΕΔ με προσφορά ύψους 14,12 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ποσού 3,39 εκατ. ευρώ), ήτοι με μέση έκπτωση 5,13%.

Το τμήμα του έργου που αναλαμβάνει η εταιρεία αφορά στην αποκατάσταση των βαθών στη λιμενολεκάνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα, ενώ το μικρότερο τμήμα που έχει αναλάβει η ΤΕΚΑΛ, με προσφορά ύψους 4,07 εκατ. ευρώ, αφορά στην οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή.

Συνολικά, το έργο έχει εμβληματικό χαρακτήρα, καθώς με την υλοποίησή του ο λιμένας Αλεξανδρούπολης καθίσταται στρατηγικός, ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Με την υλοποίηση του έργου, θα επιτευχθεί, αφενός, η εξασφάλιση των αναγκαίων εκείνων συνθηκών για τον απρόσκοπτο και ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων και αφετέρου, η οδική σύνδεση του λιμένα με τη νέα Περιφερειακή Οδό, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό.