Ολική ανατροπή στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα έφερε η προσφυγή της Άκτωρ Παραχωρήσεις, η οποία έγινε δεκτή από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 25 Ιουλίου αποφάσισε να μην εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 67.333.512 ευρώ (με ΦΠΑ), στον οποίο συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος: η Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η επιτροπή του διαγωνισμού είχε σημειώσει πως η υποψηφιότητα της Άκτωρ Παραχωρήσεις πληρούσε μεν τα κριτήρια για την προεπιλογή της στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αυτήν του ανταγωνιστικού διαλόγου, όμως κάλεσε την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την πλήρωση των όρων της σχετικής διακήρυξης ως προς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεδομένης της ύπαρξης ενός και μόνο υποψηφίου, και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού δημοπράτησης.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η επαναδημοπράτηση του έργου, για την εξασφάλιση ανταγωνισμού και τη διεύρυνση του ανταγωνιστικού διαλόγου στην διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού του συμβατικού αντικειμένου πριν την υποβολή των τελικών προσφορών. Πράγματι, τον Αύγουστο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Ωστόσο, με προδικαστική προσφυγή της στην ΕΑΔΗΣΥ η Άκτωρ Παραχωρήσεις ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής. Μία προσφυγή που έγινε δεκτή από την Αρχή, η οποία με απόφασή της ακύρωσε την επίμαχη απόφαση. Έτσι, στις 7 Νοεμβρίου η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης, που πρακτικά σημαίνει ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός εξακολουθεί να «τρέχει», με την Άκτωρ Παραχωρήσεις ως μοναδικό υποψήφιο.

Ακίνητο-τοπόσημο
Το ακίνητο του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει αναξιοποίητο, αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Πάτρα λόγω της ιστορίας του, της θέσης του στον αστικό ιστό και των προοπτικών ανάπτυξης και αξιοποίησης που παρουσιάζει. Στο ακίνητο υπάρχουν 44 κτίρια που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της χαρτοποιίας και προσωρινό λυόμενο θέατρο. Ο γενικός στόχος της ανάπτυξης του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτιριακού συγκροτήματος, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοιχτού πάρκου, θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνει η πρωτοπορία της πόλης στην τεχνολογία με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας, το οποίο θα συμβολίζει μια μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build