Νέα δεδομένα δημιουργεί για τις εργασίες ανάπλασης στην πλατεία Θεάτρου η αποκάλυψη σημαντικών αρχαιοτήτων κατά τις εκσκαφικές εργασίες, οδηγώντας σε νέα σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, με επιπρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων του δήμου Αθηναίων, οι εκσκαφικές εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και έφεραν στο φως σημαντικές αρχαιότητες των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, που αφορούν σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιριακού συγκροτήματος, αρκετά εκτεταμένου.

Από την ανασκαφική έρευνα στην πλατεία Θεάτρου αποκαλύφθηκαν τα δάπεδα των χώρων που καλύπτονταν από μαρμαροθετήματα και ψηφιδωτό σε καλή κατάσταση, μαρτυρώντας τον πολυτελή χαρακτήρα του οικοδομήματος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η αποκάλυψη των έως τώρα αρχαιολογικών ευρημάτων αποτελεί το 40% της περιοχής επέμβασης. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι λόγω της απρόσμενης αρχαιολογικής ανακάλυψης η μελέτη του τεχνικού έργου πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αφού η αρχική εκτίμηση ήταν ότι ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα μπορούσε να καλυφθεί από τον αρχικό προϋπολογισμό, που όμως εν τέλει αποδεικνύεται ανεπαρκής. Κάτι το οποίο ήταν απρόβλεπτο, όπως υποστηρίζει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει την έκταση, την ποιότητα και τη σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που επρόκειτο να αποκαλυφθούν στην περιοχή.

Υποστηρικτικές εργασίες
Σε συνεδρίασή της τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων ενημερώθηκε και κλήθηκε να αποφασίσει για το θέμα, εγκρίνοντας την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για το νέο έργο «Υποστηρικτικές εργασίες για σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της πλατείας Θεάτρου», προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, με τον ανάδοχο των εργασιών, που είναι η εταιρεία Δομοκράτ και, όπως κρίθηκε, είναι ο μοναδικός οικονομικός φορέας που θα μπορεί να εκτελέσει το έργο. Κι αυτό γιατί στη σύμβαση που έχουν υπογράψει ο δήμος Αθηναίων και η Δομοκράτ αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και είναι αδύνατο να εγκατασταθεί σε αυτά έτερος ανάδοχος. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build