Ο Δήμος Αθηναίων και η Δομοκράτ ΜΟΝ ΑΕ υπέγραψαν συμφωνητικό για έργα ανάπλασης στην περιοχή της πλατείας Θεάτρου ύψους 818.504,35 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για το έργο, καθώς υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, με μέση έκπτωση 56,81%, δηλαδή 818.504,35 ευρώ με ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν έντεκα εταιρείες.

Σύμφωνα με όσα είχε γνωστοποιήσει πέρυσι ο Δήμος Αθηναίων, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης, «η ριζική ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου της πλατείας και την ανάταξη των υποβαθμισμένων σημερινών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής. Πέραν της τεχνικής και περιβαλλοντικής διάστασης, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί και η κοινωνική παράμετρος». Στόχος της αρχιτεκτονικής προσέγγισης είναι να συνδέσει το παρόν με την ιστορική μνήμη της πόλης, να δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος για ατομικές και συλλογικές δράσεις.

Ένας κήπος κρυμμένος στο κεντρο μιας ασφυκτικής πόλης
«Η πρόταση στοχεύει στην προσφορά της προσδοκίας και της ελπίδας, μέσα από την δημιουργία ενός τεκτονημένου φυσικού περιβάλλοντος, ενός ‘κήπου’ που βρίσκεται ‘κρυμμένος’ στο κέντρο μιας ασφυκτικής πόλης, που είχε ήδη από τον προηγούμενο αιώνα χάσει την επαφή με την ουσία του αττικού τοπίου», είχαν δηλώσει οι αρχιτέκτονες Κωνσταντίνα (Βαλεντίνη) Καρβουντζή και Ματθαίος Παπαβασιλείου.

Η λύση που είχε αποσπάσει το 2010 το πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνι-σμό ιδεών με αγωνοθέτη την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας». Συγκεκριμένα προτείνει τη δημιουργία ενός κεντρικού πλατώματος μπροστά από την Διπλάρειο Σχολή, σε χαμηλότερη στάθμη από το γύρω περιβάλλον, το οποίο θα λειτουργεί ως συλλογικό καθιστικό.  Στο εσωτερικό του πλατώματος, η παρουσία μιας μεγάλης ελιάς στο κέντρο, σε συνδυασμό με ένα κανάλι ανακυκλούμενου νερού, θα λειτουργούν ως μια φυσική εγκατάσταση τέχνης, ενώ μέσα στο κεντρικό πλάτωμα θα κατασκευαστεί ένα μεταλλικό γλυπτό, στην θέση όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν τα υπόγεια ίχνη του μεσαιωνικού τείχους Χασεκή. Το έργο θα εκτελεσθεί μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζονται ποινικές ρήτρες. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τις πρώτες 109 ημέρες αποζημίωση ίση με 181 ευρώ για κάθε μέρα που περνά και για τις επόμενες 82 ημέρες ίση με 241,35 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build