Διψήφιο ποσοστό επί του τζίρου του ομίλου Πλαίσιο αντιπροσωπεύει πλέον η κατηγορία των λευκών συσκευών, μία κατηγορία στην οποία το Πλαίσιο μετρά μόνο τρία χρόνια παρουσίας, όμως αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος. Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ανήλθαν σε 21,25 εκατ. ευρώ, έναντι 17,77 εκατ. για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας για μια ακόμη περίοδο το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης κατά 19,59%. Πλέον οι πωλήσεις των λευκών συσκευών συμμετέχουν στις ενοποιημένες πωλήσεις με ποσοστό συμμετοχής 11,06%, έναντι 8,92% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Και παρότι η συγκεκριμένη κατηγορία είναι μικρότερη από άποψης τζίρου για το Πλαίσιο σε σχέση με αυτές των υπολογιστών & ψηφιακών εφαρμογών (77,05 εκατ. ευρώ), των ειδών γραφείου (50,83 εκατ. ευρώ) και της τηλεφωνίας (43,30 εκατ. ευρώ), η συνεισφορά της στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι: στο πρώτο εξάμηνο του 2022 πρόσθεσε 513.000 ευρώ στο EBITDA (λόγος EBITDA προς καθαρές πωλήσεις: 22,4%) και 213.000 ευρώ στα κέρδη από εργασίες (ΕΒΙΤ). Σημειώνεται ότι με την επέκταση του καταστήματος Πλαίσιο του Ηρακλείου για να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα σημεία πώλησης λευκών συσκευών ανήλθαν πλέον στα δέκα.

Αυξήθηκαν τα αποθέματα κατά 17%
Αξιοσημείωτο είναι ότι την 30ή Ιουνίου 2022 το ύψος των καθαρών αποθεμάτων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 77,09 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν ήταν στα 65,86 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, της τάξεως του 17,1%, όπως εξηγεί η διοίκηση του ομίλου, έρχεται ως συνέπεια της απαραίτητης αποθεματοποίησης στα πλαίσια της προετοιμασίας για την «Ψηφιακή Μέριμνα 2» και το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή», που ξεκίνησε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ένα πρόγραμμα που η διοίκηση θεωρεί ως εξαιρετική πρωτοβουλία, όχι μόνο σε εμπορικό επίπεδο, αλλά κυρίως ως μια ουσιαστική κίνηση συνεισφοράς κατά της κλιματικής αλλαγής. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων έχει αυξηθεί στις 90 ημέρες, έναντι των 67 της χρήσης 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build