Η οικονομική επιτροπή του δήμου Δάφνης – Υμηττού ενέκρινε τους όρους διακήρυξης της μελέτης του έργου «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της δημοτικής κοινότητας Δάφνης». Το έργο αφορά κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις με ταυτόχρονη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, εμπλουτισμό και επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 6.370.967,74 ευρώ (7,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ 24%). Πιο αναλυτικά η δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 4.845.456,74 ευρώ, τα γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου σε 872.182,21 ευρώ και τα απρόβλεπτα σε 514.587,51 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής, τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι η διεύρυνση των πεζοδρόμιων για ευκολότερη και απρόσκοπτη προσπέλαση και κυκλοφορία των πεζών, η κατασκευή ζώνης απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας και στοιχείων διευκόλυνσης, η πλακόστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο, υψηλής αντοχής, ενιαίου ύφους, που θα χαρακτηρίζει κινήσεις πεζών και η οργανωμένη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων, χωρίς τροποποίηση της διαμορφωμένης κυκλοφοριακής δομής της περιοχής, η οποία θα γίνεται με συνεχή κίνηση, χαμηλής ταχύτητας, χωρίς δυνατότητες άναρχης στάθμευσης.

Παράλληλα με το έργο θα διαμορφωθούν τα επιτρεπόμενα σημεία στάθμευσης, ενώ θα σχεδιαστεί ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το μήκος της διαδρομής των πεζών επί των διευρυμένων πεζοδρομίων, με την τοποθέτηση φωτιστικών ιστών ανά τακτές αποστάσεις και με ενιαίο πνεύμα χωροθέτησης. Για το φωτισμό των πεζοδρομίων και της πλατείας θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλών προδιαγραφών. Τέλος θα τοποθετηθεί «αστικός εξοπλισμός» για τη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, όπως κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά, ενώ θα εμπλουτιστούν και θα επεκταθούν οι υπάρχοντες χώρου πρασίνου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build