“Καθαρίζω τα εργαλεία βαφής με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο” είναι το θέμα animated video που επεξεργάστηκε η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελάνων (ΠΕΒΧΒΜ), μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Βιομηχανιών Χρωμάτων και Μελάνων (CEPE). Το εν λόγω video είναι τμήμα της στρατηγικής της Ένωσης για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη μη ορθή χρήση των μικροπλαστικών. Με “όχημα” την εικόνα και τα άμεσα και σαφή μηνύματαμ οι καταναλωτές ενημερώνονται για τον τρόπο καθαρισμού των εργαλείων βαφής (βούρτσες και πινέλα) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΒΧΒΜ, κ. Γεώργιος Καραβασίλης, αναφερόμενος τόνισε “οι επαγγελματίες του χώρου διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση αλλά και εμπειρία για την ορθή χρήση βαφών υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι με την προβολή του video να μεταφέρουμε στον τελικό καταναλωτή/χρήστη,  τη γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές  των επαγγελματιών για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής προκειμένου να συμβάλλουμε στην μείωση των περιττών εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον”.

Μέσα από το βίντεο προτείνονται διαφορετικοί τρόποι συντήρησης και καθαρισμού των εργαλείων βαφής ανάλογα με τη χρήση. Όπως ότι τα πινέλα θα πρέπει να τυλίγονται αεροστεγώς μέχρι την άμεση επαναχρησιμοποίησή τους, ενώ στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα πρέπει να καθαρίζονται σε έναν κουβά προς αποφυγή εκπομπής ρύπων στην αποχέτευση. Όταν παρέλθει ο χρόνος χρήσης τους τα εργαλεία βαφής αποβάλλονται στα οικιακά απορρίμματα.

Η παραγωγή του ενημερωτικού video αποτελεί πρωτοβουλία της ολλανδικής ένωσης χρωμάτων  VVVF  σε συνεργασία με την CEPE και τους εθνικούς Συνδέσμους χρωμάτων.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ.