Προχωρά ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για την ανάθεση του έργου που περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και τη συντήρησή τους.
Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε το πρακτικό που συνέταξε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά το τέλος της πρώτης του φάσης, αυτής της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μαζί την πρόκριση, στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, όλων των φορέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Αυτοί είναι, συγκεκριμένα, οι Άβαξ ΑΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ, Intrakat και η ένωση των Μυτιληναίος ΑΕ και ΑΤΕΣΕ ΑΕ.

Οι στόχοι του έργου, απαραίτητη η χρήση ΒΙΜ
Τα Δικαστικά Μέγαρα θα κατασκευαστούν (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου) ή ανακατασκευαστούν (Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου) έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις αρχές του «βιοκλιματικού σχεδιασμού», να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και να έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ προβλέπεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης που θα αναδειχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, σε όλες τις φάσεις της σύμβασης, κατά τη φάση μελέτης/κατασκευής/ανακατασκευής και τη φάση λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των Δικαστικών Μεγάρων, ένα μοντέλο κτιριακής πληροφορίας (Building Information Modelling), το οποίο θα αποτελεί μια κοινή πηγή δεδομένων και γνώσης για τα Δικαστικά Μέγαρα, αποτελώντας μια αξιόπιστη βάση για αποφάσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Στο Ηράκλειο, προβλέπεται η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, σε οικόπεδο που βρίσκεται ανατολικά του κέντρου της πόλης, κοντά στο λιμάνι της, μεταξύ πόλης και αεροδρομίου και πλησίον των παλαιών τειχών. Στο Ρέθυμνο, από την άλλη, το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο θα ανακατασκευαστεί, για να λυθούν τα χρόνια προβλήματα του κτιρίου του, το οποίο έχει ανεγερθεί το 1981 και λειτουργεί πάνω από 40 χρόνια και αφορούν στις υποδομές και στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες εμποδίζουν πλέον τη λειτουργικότητα του χώρου και την ομαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.