Εγκρίθηκαν, από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι περιβαλλοντικοί όροι για δύο έργα, που αφορούν σε εκμετάλλευση νέων βωξιτικών φακών, με υπόγεια εξόρυξη, εντός του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου «Hansa» στον Δήμο Δελφών, από την εταιρεία Imerys Βωξίτες ΑΕ. Το πρώτο έργο, αφορά στην υπόγεια εκμετάλλευση τριών νέων συμπλεγμάτων βωξιτικών φακών στα μεταλλεία στις θέσεις «Δυτικά Νερά 3, 4, τμήμα 5», «Δυτικά Νερά 3, 4 τμήμα 6» και «Κάνιανη Ζ-ΝΔ, επέκταση τμήματα 1, 2, 3» και στα συνοδά τους έργα.

Για την προσπέλαση, προσβολή και εξόρυξή τους, θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υπόγειες στοές Σ725 και Σ742 του μεταλλείου στη θέση «Κάνιανη Ζ-Χώρος Α», οι υπόγειες στοές Σ509, Σ526, Σ594 του μεταλλείου στη θέση «Δ. Νερά 3, 4» και οι επιφανειακές εγκαταστάσεις και χώροι αυτών. Θα δημιουργηθεί, επίσης, νέος χώρος στη θέση «Δυτικά Νερά 3, 4 τμήμα 6», όπου θα γίνει γεώτρηση για τη μεταφορά καλωδίων ρεύματος στους υπόγειους χώρους. Το δεύτερο έργο, αφορά στην εκμετάλλευση δύο νέων βωξιτικών φακών (τμήμα 2, τμήμα 5). Για την προσπέλαση και εξόρυξή τους, θα διανοιχτούν στοές, από τις υφιστάμενες στοές Σ597 και Σ692 των «54 ΧΛΜ» και «54ΧΛΜ/1» και θα αξιοποιούνται οι επιφανειακοί τους χώροι.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build