Στην ενεργειακή αναβάθμιση 40 σχολικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν σε εννέα Δήμους της Αττικής, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, καθώς δρομολογήθηκε η άμεση ένταξή τους στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης των έργων ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις και ο στόχος του προγράμματος
Το έργο, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά σε υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά κτίρια των Δήμων Αθηναίων, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Καισαριανής, Μεταμόρφωσης και Φυλής. Στόχος του εν λόγω προγράμματος, αποτελεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών μονάδων, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης των σχολικών αιθουσών (και των λοιπών λειτουργικών χώρων) και την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης-διαχείρισης ενέργειας. Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί, ότι με την ενεργειακή αναβάθμιση των εν λόγω κτιρίων, η συνολική επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 52 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, θα επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 30%.