Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, υπέγραψε πρόσκληση ένταξης του έργου «Αποπεράτωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Κλειστό Κολυμβητήριο Λαμίας», στον άξονα προτεραιότητας: «3.13-Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» του «Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025».

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του κολυμβητηρίου. Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λαμιέων, που θα πρέπει να καταθέσει την αντίστοιχη πρόταση χρηματοδότησης την επόμενη περίοδο. Το νέο κλειστό κολυμβητήριο διαθέτει δύο δεξαμενές κολύμβησης, μία ολυμπιακών διαστάσεων (50×25 μ.) και μία μικρότερη για εκμάθηση, η οποία είναι ασκεπής. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εμβαδό 5.757,32 τ.μ.