Την κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης στα Δημόσια Έργα ζητεί με επιστολή της από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, η ΠΕΔΜΕΔΕ, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω μέτρο “καταχρηστικό,  παρωχημένο και ευάλωτο σε ”υποκειμενικές  αντιλήψεις και συμπεράσματα” και δεν συνάδει με το ψηφιακό άλμα που υλοποιεί η Κυβέρνηση”.

Στην παρέμβαση-πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος, Μιχαήλ Δακτυλίδης, και ο Γενικός Γραμματέας, Ευάγγελος Κασσελάς, επισημαίνεται: “Η κατάργηση του Σ.Ε.Δ. και η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης στο συγκριμένο τομέα θα επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση προσωπικού που απασχολείται σήμερα στον  καθορισμό και τον έλεγχο των εργατικών δαπανών και  θα απαλλάξει ταυτόχρονα τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  από πρόσθετες και ανώφελες  γραφειοκρατικές υποχρεώσεις”.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ:

Κύριε Υπουργέ,

        Η Ένωσή μας χαιρετίζει την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, θεσμός εκσυγχρονιστικός που διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων και δημιουργεί   συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

      Ο συνδυασμός  της ενεργοποίησης  του πληροφορικού  συστήματος  καταγραφής της πραγματικότητας στην αγορά εργασίας, ΕΡΓΑΝΗ II, και της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας  καλύπτει  όλες τις  προϋποθέσεις για την κατάργηση του αναχρονιστικού πλέον θεσμού του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  (Σ.Ε.Δ) στα Δημόσια Έργα.

       Το μέτρο αυτό  είναι  καταχρηστικό,  παρωχημένο και ευάλωτο σε «υποκειμενικές  αντιλήψεις και συμπεράσματα» και δεν συνάδει με το ψηφιακό άλμα που υλοποιεί η Κυβέρνηση.

       Η κατάργηση του Σ.Ε.Δ. και η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης στο συγκριμένο τομέα θα επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση προσωπικού που απασχολείται σήμερα στον  καθορισμό και τον έλεγχο των εργατικών δαπανών και  θα απαλλάξει ταυτόχρονα τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  από πρόσθετες και ανώφελες  γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.

        Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε,  κύριε Υπουργέ, την πραγματοποίηση ενός ακόμα εκσυγχρονιστικού βήματος στην άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, με την άμεση κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης.

                                                      Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                     

          Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ