Στο στόχαστρο της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται σχέδιο Νόμου που τροποποιεί  τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων και περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο πολυνομοσχεδίου.

Στην επιστολή της Ένωσης προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Οι  προτεινόμενες διατάξεις   δημιουργούν νομικά κενά που καλείται να καλύψει η εκάστοτε αναθέτουσα Αρχή με άμεση κίνδυνο την έλλειψη της διαφάνειας, την δημιουργία πεδίου  διαπλοκής (αναθέσεις άνω του 10% του ετήσιου προϋπολογισμού από φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) , την ανισότητα και τη θέσπιση κανόνων που  δεν συνάδουν με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία”.

Αναλυτικά η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων:

Κύριοι   Υπουργοί,

         Ενημερωθήκαμε από την  υπ΄αριθμ. 2/2022 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ  και από δημοσιεύματα του  έγκριτου Τύπου για το  σχέδιο  Νόμου που  τροποποιεί  τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων και περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο πολυνομοσχεδίου, το οποίο είναι προσβλητικό για την χώρα μας.

        Θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις προτεινόμενες αλλαγές που μειώνουν τον ανταγωνισμό και  δεν συμβάλλουν  στην επιτάχυνση των  διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και τη θλίψη μας αφού, εκπροσωπώντας τον Κλάδο στη Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε τη μοναδικότητα εφαρμογής αντικοινοτικών πρακτικών.

   Οι  προτεινόμενες διατάξεις   δημιουργούν νομικά κενά που καλείται να καλύψει η εκάστοτε αναθέτουσα Αρχή με άμεση κίνδυνο την έλλειψη της διαφάνειας, την δημιουργία πεδίου  διαπλοκής (αναθέσεις άνω του 10% του ετήσιου προϋπολογισμού από φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) , την ανισότητα και τη θέσπιση κανόνων που  δεν συνάδουν με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

     Επιπλέον δημιουργούν  σύγχυση, αφού οι προτεινόμενες διατάξεις είναι ασαφείς και δεν συνδέονται  με την αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που πρέπει να διέπουν όλες τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

          Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν είναι δυνατό να δρομολογείται σωρεία τροποποιήσεων στα άρθρα  του Ν. 4412/2016  που επηρεάζουν άμεσα και καθημερινά την επαγγελματική δραστηριότητα των παραγωγικών φορέων του Κατασκευαστικού Κλάδου, χωρίς να ζητούνται οι απόψεις τους.

       Ειδικότερα για την Ένωσή μας, που επί σειρά δεκαετιών εκπροσωπεί τον ελληνικό Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ευρώπη, με καταξιωμένα στελέχη της σε όλες τις Επιτροπές,  και  συμμετέχει στη διαμόρφωση των προτάσεων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   που αφορά στην εκτέλεση Δημόσιων  Έργων σε όλη την Ευρώπη, είναι απογοητευτική η διαπίστωση ότι στην ελληνική πραγματικότητα τα θέματα που αφορούν στον Κλάδο μας αποφασίζονται  χωρίς τη σμμετοχή των παραγωγικών φορέων.

     Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε κύριοι Υπουργοί, την άμεση απόσυρση των προαναφερομένων διατάξεων και την επαναφορά  στη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης έργων, όπως προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

                                                           Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,

          Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ