Το 2020, μια κομβική χρονιά, τόσο για την ελληνική οικονομία-κοινωνία στο σύνολό τους όσο και για τον τεχνικό κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που ανέλαβε η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Όπως γνωστοποίησαν ο πρόεδρος της ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης (φωτογραφία), και η Διοικούσα Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Τμήματος Εταιρειών (23 Σεπτεμβρίου 2021): «Η πανδημία και οι περιορισμοί της, όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν εμπόδισαν τον κλάδο μας, ούτε τις επιχειρήσεις μας να δραστηριοποιούνται καθ’ όλη της διάρκειά της ακόμη και αν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εφαρμοζόταν αυστηρό lockdown. Παρά τις σημαντικές ανατροπές που έχει επιφέρει αυτή η κατάσταση στην καθημερινότητά μας, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι μάθαμε να λειτουργούμε πιο ευέλικτα, επωφελούμενοι από την τεχνολογία και προσαρμόζοντας την καθημερινότητά μας στις νέες συνθήκες εργασίας. Εξοικειωθήκαμε με τις τηλεδιασκέψεις, με τις διαδικτυακές συναντήσεις, με το internet και τον υπολογιστή. Μπορέσαμε να συμμετάσχουμε σε συναντήσεις που παλαιότερα θα το σκεφτόμασταν ή θα το αποφεύγαμε ίσως λόγω κόστους και χρόνου».

Το κόστος των δομικών υλικών και ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Ως ύψιστη προτεραιότητα για την ΠΕΔΜΕΔΕ και τον κατασκευαστικό κλάδο χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των δομικών υλικών ο κ. Δακτυλίδης επισημαίνοντας πως, εξαιτίας του προβλήματος, υπάρχει «κίνδυνος εμπλοκής και απώλειας χρηματοδοτήσεων. Κινδυνεύουν τα έργα, όχι αυτά που έχουν δοθεί με αναθέσεις, αλλά τα απλά έργα. Κινδυνεύει η ύπαρξη των τεχνικών εταιρειών».

Προς τούτο, η ένωση απέστειλε επιστολές προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών, ζητώντας την εξεύρεση άμεσης λύσης στο πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης της τιμής της ασφάλτου και προτείνοντας ταυτόχρονα την έκδοση ΚΥΑ για να εμπεριέχονται το πετρέλαιο και τα παράγωγά του στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων ως ξεχωριστά κονδύλια και να καταχωρούνται ως “Απολογιστικά”, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν και το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Επίσης, διαπιστώνοντας τη συνεχή αύξηση της τιμής των υλικών των κατασκευών, ήδη από τη χρονιά που μας πέρασε, η ΠΕΔΜΕΔΕ ζήτησε και πέτυχε τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος που διαρκώς διογκώνεται.

Ακόμα, έχοντας ενημερωθεί για τις επερχόμενες τροποποιήσεις της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων, η ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών εκφράζοντας την έκπληξη και την απογοήτευσή της για τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, από την Ομάδα Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων σύναψης συμβάσεων εκτέλεσης Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού Κλάδου και να ανατίθεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για το μέλλον του κλάδου σε υπηρεσιακούς παράγοντες και άτομα εκτός αγοράς. «Και για το θέμα των Μητρώων ζητήσαμε την παρέμβαση του Υπουργού, αφού οι διατάξεις του ΠΔ 71/2019, που είχε τεθεί σε αναστολή, δεν μας ικανοποιούσαν», πρόσθεσε ο κ. Δακτυλίδης.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι γεγονός

Μια ακόμη σημαντική κατάκτηση της ΠΕΔΜΕΔΕ για το 2020 ήταν η ίδρυση και λειτουργία της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. «Ήταν μία ιστορική στιγμή για την Ένωση, που μετά την κατάθεση φακέλου και σχετικές προσπάθειες, τελικά ζήτησε στα τέλη του έτους την έγκριση της αίτησής της. Όλη τη χρονιά που πέρασε υπήρξαν συναντήσεις με στελέχη του Οργανισμού και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του ΕΟΑν προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το Σύστημά μας, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, και να γίνει γνωστή σε όλο τον Κατασκευαστικό κόσμο», τόνισε ο κ. Δακτυλίδης, συμπληρώνοντας πως «ο κλάδος μας έχει το δικό του Σύστημα και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο σύνολο μία διαδικασία σοβαρή και φερέγγυα όπως γίνεται με όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η ΠΕΔΜΕΔΕ».

Ρηξικέλευθη πρόταση για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η ΠΕΔΜΕΔΕ ανέλαβε πρωτοβουλία για να προτείνει μια λύση αναφορικά με τη δυσλειτουργία της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Συγκεκριμένα, η ένωση πρότεινε ή να συμπεριληφθούν στην σύνθεση των κλιμακίων της έμπειροι μηχανικοί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής με στόχο την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων αποφάσεων και τη συντομότερη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, ή σε αντίθετη περίπτωση την κατάργησή της και την αντικατάστασή της με άλλο όργανο, με πληρέστερη σύνθεση και εμπειρία.

Έντονη παρουσία και στο εξωτερικό

Πέραν των δράσεων στις οποίες προχώρησε για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη βιομηχανία υποδομών της χώρας, η ΠΕΔΜΕΔΕ διακρίθηκε και για τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Κατ’ αρχάς, η συμμετοχή της ένωσης στις ευρωπαϊκές οργανώσεις FIEC και EIC διευρύνθηκε με τη συμμετοχή της και στην EDA (European Demolition Association) αλλά και την ACRP (Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection) στην οποία η ΠΕΔΜΕΔΕ έγινε επίσης μέλος κατά τη χρονιά που πέρασε. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, επανεξελέγη και για τη διετία 2020 – 2022 στη θέση του Αντιπροέδρου της FIEC, εκπροσωπώντας το αναδιαρθρωμένο γκρουπ που αποτελείται πλέον από τις ενώσεις των χωρών Ελλάδας και Κύπρου.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας η FIEC ξεκίνησε έναν αγώνα ενημέρωσης και δράσης για το Recovery Fund, εξηγώντας και επιχειρηματολογώντας υπέρ του πολλαπλασιαστικού οφέλους (multiplier effect) που έχει η Κατασκευαστική Βιομηχανία στην Οικονομία και επισημαίνοντας πως το Renovation wave έχει τον πρώτο λόγο καθώς ο στόχος είναι τα carbon neutral buildings έως το 2050. Υπήρξαν διαρκείς επαφές και διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ε.Ε. κ.κ. Thierry Breton, Kadri Simson, Johannes Hahn, για την οριστικοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων των μέτρων στήριξης δηλαδή για τη δέσμευση Recovery Fund ύψους τουλάχιστον 320 δισ. ευρώ προκειμένου να διατεθούν τα κεφάλαια αυτά στην Κατασκευαστική Βιομηχανία, κεφάλαια που θα βοηθήσουν τον κλάδο να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις συνέπειες της πανδημίας, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του κατασκευαστικού οικοσυστήματος που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποτελεί το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και με πολλαπλασιαστή απασχόλησης τρία (3) δημιουργεί άμεσες θέσεις απασχόλησης. Καθώς λοιπόν υπήρξε και σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Renovation Wave, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις θέσεις της FIEC αλλά και τις αντίστοιχα διαμορφωμένες στα ελληνικά δεδομένα της ένωσης προς όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για να επιτύχουν τη στήριξή τους.

Μία επιπλέον δράση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ευρύτερης κινητοποίησης για τα Recovery Plans ήταν και μία διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η FIEC στα πλαίσια του Construction Alliance 2050 με θέμα «Ο ρόλος των Κατασκευών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης μέσω του Recovery Plan». Μετά από ενέργειες και πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης, συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων κ. Ορέστης Καβαλάκης με μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ομιλία, παρουσιάζοντας το πλάνο και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για το Εθνικό Recovery Plan.

Τέλος, μέσα από αυτή τη συμμετοχή της σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων, η ΠΕΔΜΕΔΕ μπόρεσε να εκτιμήσει έγκαιρα τη σπουδαιότητα του ΒΙΜ (Building Information Modelling), της κυκλικής οικονομίας, της ψηφιοποίησης, να τα αναδείξουμε ως άξονες δράσης της Ένωσης, και να τα μετουσιώσει σε Προγράμματα είτε Εθνικά είτε Ευρωπαϊκά και σε δράσεις προς όφελος της αειφορίας της Ένωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεχούς συνεργασίας και της σταθερής επικοινωνίας της ΠΕΔΜΕΔΕ με τη FIEC αποτελεί ο σχεδιασμός του Προγράμματος ΒΙΜ ως πρόγραμμα κατάρτισης για το έργο του ΕΣΠΑ που ανέλαβε ως δικαιούχος η ΠΕΔΜΕΔΕ και έτρεξε από το 2019 και για όλο το 2020, και το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2021.