Την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο τονίζει με επιστολή της στον υπουργό Εργασίας, Κων. Χατζηδάκη, και στον υπουργό Επικρατείας, Χρ.-Γ. Σκέρτσο, η ΠΕΔΜΕΔΕ, τονίζοντας μεταξύ άλλων: “Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι παραγωγικοί φορείς του Κατασκευαστικού οικοσυστήματος συμμετέχουν και καθορίζουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, εκτιμούν και προσδιορίζουν το αντικείμενο, ως φορείς της αγοράς και είναι αυτοί που υλοποιούν και τα προγράμματα κατάρτισης. Έτσι και στην χώρα μας είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες οι παραγωγικοί φορείς – Εργοληπτικές Οργανώσεις ως πάροχοι, εφόσον διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και εμπειρία στη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης”.

Αναλυτικά η επιστολή που συνυπογράφουν ο πρόεδρος, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ευάγγελος Κασσελάς:

Εν όψει της συζήτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της  επαγγελματικής  κατάρτισης  των εργαζομένων  θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα εξής:

          Είναι απολύτως απαραίτητο να διατεθούν πόροι για να αναβαθμιστεί  η επίδοση της χώρας μας στο skills matching, την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αφού είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που οι δεξιότητες που απαιτεί η αγορά απέχουν πολύ από τις δεξιότητες που διαθέτει το εργατικό δυναμικό, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του διευρωπαϊκού Προγράμματος Construction Blueprint, στο οποίο συμμετέχει και ως εταίρος η ΠΕΔΜΕΔΕ (24 εταίροι από 12 χώρες).

         Ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού, ως γνωστόν, απασχολείται στον Κατασκευαστικό κλάδο και είναι αυτονόητο ότι μόνο οι παραγωγικοί φορείς γνωρίζουν τις ανάγκες του σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση των εργαζομένων και στις απαιτήσεις της αγοράς.

        Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του Κλάδου και θα συνδέονται με τους τρεις βασικούς πυλώνες, στα πλαίσια του Green Deal :

  • την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Digitalization)
  • την κυκλική οικονομία (Circular Economy)
  • την αειφορία στις κατασκευές (Sustainability in Construction).

        Λόγω των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας και των νέων δεδομένων στον  Κατασκευαστικό  κλάδο, η αγορά απαιτεί upskilling, crosskilling, και reskilling , δηλαδή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις.

        Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι παραγωγικοί φορείς του Κατασκευαστικού οικοσυστήματος συμμετέχουν και καθορίζουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, εκτιμούν και προσδιορίζουν το αντικείμενο, ως φορείς της αγοράς και είναι αυτοί που υλοποιούν και τα προγράμματα κατάρτισης.

         Έτσι και στην χώρα μας είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες οι παραγωγικοί φορείς – Εργοληπτικές Οργανώσεις ως πάροχοι, εφόσον διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και εμπειρία στη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης.

         Κύριε Υπουργέ,     

         Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς  σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση και στην απόκτηση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Κατασκευαστικό κλάδο, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, για να αναβαθμιστεί  το τεχνικό δυναμικό της χώρας,  καθώς οι : Amazon,  Google,  Cisco και  λοιπές πολυεθνικές εταιρείες απέχουν πολύ από την ελληνική πραγματικότητα  και τις ανάγκες της.

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει στη διάθεσή σας την ευρωπαϊκή της εμπειρία και την τεχνογνωσία της στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, ώστε να βοηθήσει στην βελτίωση των συνθηκών του Κλάδου προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.