Έτοιμο προς επαναδημοπράτηση είναι το έργο της αστικής ανάπλασης της περιοχής της Γούβας, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, μετά από μία περιπετειώδη διαγωνιστική διαδικασία που εν τέλει κατέληξε άγονη. Οι όροι διακήρυξης της επαναδημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται στα 1.108.867 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (δρόμων – πεζοδρόμων) συνολικής επιφάνειας 2.071 τ.μ., εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των κλίσεων και την προετοιμασία των τελικών επιπέδων του εδάφους, εργασίες μικρών τεχνικών έργων, εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με στόχο να αναβαθμιστεί μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή του δήμου Πατρέων, που γειτνιάζει με το ιστορικό κέντρο και με τον κύριο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, το Δασύλλιο.

Γιατί κηρύχθηκε άγονος ο πρώτος διαγωνισμός
Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Τον Μάρτιο του 2021 αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία Άναξ, με μέση έκπτωση 52,66%, Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, τον Ιούλιο ζητήθηκε από την αναθέτουσα αρχή η παράταση της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων, η οποία θα έληγε στις 13 Αυγούστου.
Η προσωρινή ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η Άναξ αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό, ο οποίος συνεχίστηκε με δύο μειοδότες, τις εταιρείες AGT Constructions και Τεχνική Εταιρεία Πατρών.

Μεταξύ των δύο προσφορών, καλύτερη ήταν αυτή της AGT Constructions, με μέση έκπτωση 38%, κι έτσι η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Τον Νοέμβριο ζητήθηκε νέα παράταση της ισχύος των προσφορών, στην οποία ανταποκρίθηκε μόνο η AGT Constructions, με την Τεχνική Εταιρεία Πατρών να μένει εκτός συνέχειας.. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε κηρυχθεί έκπτωτη από δύο έργα σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, βάσει νόμου. Έτσι, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και τώρα επαναπροκηρύσσεται.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build