Ολιγοήμερη παράταση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον πολυδάπανο διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου που θα κατασκευάσει το τμήμα της Ιονίας Οδού από τη συμβολή της με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαβιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Προηγουμένως, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών για το, προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ και διάρκειας 54 μηνών, έργο εξέπνεε στις 14/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ., ενώ η αποσφράγισή τους θα λάμβανε χώρα στις 16/03/2023 και ώρα 11:00. Ωστόσο, το Υπουργείο αποφάσισε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ. και την Πέμπτη 30/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ., αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στα δημοσιευθέντα στοιχεία, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αποφασίστηκε λόγω του ότι οικονομικοί φορείς την αιτήθηκαν (κυρίως για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των προσφορών τους), κάτι που κρίνεται εύλογο λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, ενώ φορείς κατέθεσαν και αιτήματα παροχής διευκρινήσεων επί των όρων των τευχών δημοπράτησης. Επίσης, υπ’ όψιν στο σκεπτικό έχει ληφθεί και το ότι έχει κατατεθεί, με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 309/07-03-2023, Προδικαστική Προσφυγή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build