Παράταση διάρκειας ενάμιση μήνα περίπου δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κώστα Κατσαφάδου, στον διαγωνισμό για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.Ειδικότερα, ενώ η αρχική προθεσμία για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέπνεε στις 4 Σεπτεμβρίου, με την απόφαση του κ. Κατσαφάδου η προθεσμία αυτή παρατείνεται για τις 13 Οκτωβρίου και ώρα 13:00. Είχαν προηγηθεί αιτήματα παράτασης που υπέβαλαν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, καθώς και σχετική εισήγηση από το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι η διενεργούσα αρχή του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο, σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων. Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει συνολικά 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων η καθεμία, κτίριο μεταγωγών, γενική και ψυχιατρική κλινική, σχολικό συγκρότημα, βιβλιοθήκη και χώρους λατρείας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 χρόνια (τα τέσσερα από αυτά αφορούν στην κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 στη συντήρηση), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 617 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδοτική συμβολή 50 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου, ή, εναλλακτικά στα 700 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τη συμβολή του Δημοσίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build