Σε πάνελ του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, κεντρικό θέμα του οποίου ήταν ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πόλεων μέσα από την υλοποίηση νέων εμβληματικών και καινοτόμων έργων και οι ανερχόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, μίλησε ο CEO της Noval Property, Παναγιώτης Καπετανάκος. Το στέλεχος της Noval Property στάθηκε στα έργα που υλοποιεί η εταιρεία του προς αυτήν την κατεύθυνση, στην αστική ανάπλαση της Noval Property επί της Οδού Πειραιώς 252, στον χώρο του πρώτου εργοστασίου της Viohalco, καθώς και στο River West και στην επέκτασή του, το River West Open.
Επίσης, αναφερόμενος στην ελληνική αγορά ακινήτων, επεσήμανε:

«Έχουμε χαμηλή προσφορά ποιοτικών προϊόντων και ισχυρή ζήτηση, εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου συμβαίνει το αντίθετο. Παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση για πράσινα γραφεία, logistics, για όλα τα είδη των κατοικιών, καθώς και για εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν φαίνεται ότι θα μεταβληθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εταιρειών επένδυσης ακινήτων, οι οποίες μπορούν, σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης».