Στην εξαγορά και στην απορρόφηση της Schindler Hellas προχώρησε στη διάρκεια της χρονιάς που διανύουμε η Otis σύμφωνα με πληροφορίες του Build, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το εκτόπισμά της στον τομέα των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων σκαλών. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε και τυπικά πριν από λίγες ημέρες με την εξ ολοκλήρου απορρόφηση της Schindler από την Otis. Να σημειωθεί ότι η Schindler Hellas, θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Schindler Group είχε περιορισμένη δραστηριότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρά τις εξαγορές που είχε πραγματοποιήσει στον κλάδο παλαιότερα, όπως αυτές της Μωραΐτης – Λάσκαρης ΑΕΒΕ αλλά και της Ζαΐμης-Αδαμόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Schindler είχε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του οίκου Schindler στην Ελλάδα καθώς και την εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και επισκευή – συντήρηση των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και κάθε μορφής μηχανισμού κίνησης της Schindler.

Εξαγορά και της Schindler – Σταματόπουλος, θυγατρικής εταιρείας της Schindler Hellas
Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς, η Schindler Hellas μετονομάστηκε σε Otis Next Μονοπρόσωπη Α.Ε. η οποία είναι και η εταιρεία που τελικά απορροφάται από την Otis – Βερέμης, την εξαγοράζουσα δηλαδή εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Schindler Hellas το 2021 ήταν στα επίπεδα των 2,31 εκατομμυρίων ευρώ με ζημιογόνα αποτελέσματα μετά από φόρους που ήταν 190,58 χιλιάδες ευρώ, από κύκλο εργασιών 2,61 εκατομμύρια ευρώ με αντίστοιχα ζημιογόνα αποτελέσματα μετά από φόρους, ύψους 858 χιλιάδων ευρώ το 2020. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά 725 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης να είναι αρνητικό.

Επισημαίνεται ότι η Otis εκτός από την εξαγορά της Schindler Hellas προχώρησε επίσης και στην εξαγορά της Schindler – Σταματόπουλος ΑΤΕ, στην οποία η δεύτερη είχε στην ιδιοκτησία της το σύνολο των μετοχών. Η Otis αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταγράφει κύκλο εργασιών, ο οποίος το 2021 ανήλθε στα 15,29 εκατομμύρια ευρώ, από 13,79 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό στο τέλος του 2020. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα μετά από φόρους κινήθηκαν το 2021 σε ζημίες 256,5 χιλιάδων ευρώ από ζημίες 253,96 χιλιάδων ευρώ το 2020.

Βήμα συγκέντρωσης στον κλάδο των 425.000 ανελκυστήρων
και των 500 εκατ. ευρώ Το βήμα της εξαγοράς φέρνει συγκέντρωση σε έναν κλάδο με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης μέσα τα επόμενα χρόνια, τόσο λόγω του εν εξελίξει κατασκευαστικού έργου, όσο και λόγω των επενδύσεων που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στον τουριστικό τομέα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υφίστανται περί τους 425.000 ανελκυστήρες, ενώ ο συγκεκριμένος κλάδος εισφέρει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ.