Αύξηση της τάξεως του 13,4% κατέγραψαν πέρυσι τα έσοδα της ΟΤΕestate, της θυγατρικής εταιρείας ακινήτων του ομίλου ΟΤΕ, χάρη στα αυξημένα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και στα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας από εκμίσθωση ακινήτων αυξήθηκαν το 2022 στα 53,37 εκατ. ευρώ, έναντι 51,55 εκατ. το 2021, λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ και της αναπροσαρμογής των μισθωμάτων (ενσωματώνει το πλαφόν του 3%). Ταυτόχρονα, τα έσοδα από μισθώσεις ακινήτων σε τρίτους παρουσίασαν αύξηση 17% μετά τα μειωμένα έσοδα του 2021 λόγω της πανδημίας, ενώ το 2022 υπογράφηκαν οκτώ νέα μισθωτήρια συμβόλαια με τρίτους συνολικής επιφάνειας 8.017 τ.μ.. Σημαντικά αυξημένα ήταν και τα έσοδα της ΟΤΕestate από την πώληση ενέργειας, καθώς έφτασαν τα 9,11 εκατ. ευρώ, έναντι 3,48 εκατ. το 2021.

Όσον αφορά στην αξία του χαρτοφυλακίου της OTEestate, σύμφωνα με την ετήσια αποτίμηση που πραγματοποίησε πιστοποιημένος εκτιμητής για λογαριασμό της εταιρείας, αυτή ήταν αυξημένη κατά 15,7% σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τα 1,06 δισ. ευρώ. Πρόκειται για περίπου 2.300 ιδιοκτησίες, 400 εκ των οποίων αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της. Συνυπολογίζοντας την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας (+114,6 εκατ. ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη της αυξήθηκαν το 2022 στα 151,09 εκατ. ευρώ, έναντι 40,97 εκατ. το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 116,96 εκατ. ευρώ, έναντι 39,01 εκατ. ευρώ.

Εντατικοποίηση των εργασιών για την ανακαίνιση του Διοικητικού Μεγάρου
Στη διάρκεια του 2022 εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για το πρόγραμμα ανακαίνισης του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Συγκεκριμένα, πέρυσι ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν σε χρήση ο 12ος όροφος και η πτέρυγα Α, ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες στις πτέρυγες Β και Γ. Επίσης, ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση εγκατάστασης ηλεκτροφορτιστών στο Διοικητικό Μέγαρο. Η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης θα οδηγήσει σε λήψη πιστοποίησης Gold LEED και WELL.

Παράλληλα, στο κτίριο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ του ΟΤΕ στην Πατησίων ολοκληρώθηκε η στατική ενίσχυση, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στο 2023 θα έχουν τελειώσει οι μελέτες ανακατασκευής του.
Οι εργασίες συντήρησης λοιπών ακινήτων το 2022 ανήλθαν σε 900.000 ευρώ. Συνεχίστηκαν επίσης οι μελέτες νομιμοποίησης/τακτοποίησης ακινήτων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 95 ακίνητα, έγιναν μελέτες αποκατάστασης νομιμότητας για 93 ακίνητα, και λοιπές μελέτες και ενέργειες για 74 ακίνητα, ενώ εκδόθηκαν και 110 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Οι προτεραιότητες για το 2023
Για το 2023, η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ανάπτυξη στην αγορά ακίνητων, οπότε και οι σχεδιαζόμενες ενέργειές της στο πλαίσιο της στρατηγικής της θα επικεντρωθούν στα παρακάτω:
• Υποστήριξη των στόχων που έχουν τεθεί και ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
• Ολοκλήρωση της ανακατασκευής του Διοικητικού Μεγάρου,
• Υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου για λογαριασμό του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με τις κτιριολογικές ανάγκες των χρηστών,
• Ανάπτυξη ενεργειακής στρατηγικής για τα μεγαλύτερα ακίνητα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης,
• Αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που δεν χρησιμοποιεί ο Όμιλος με στόχο την αύξηση εσόδων από τρίτους,
• Συνεχή προσπάθεια μετασχηματισμού και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της Εταιρείας,
• Επίλυση νομικών και ιδιοκτησιακών θεμάτων σχετιζόμενα με τα ακίνητα της Εταιρείας
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης μέσω απόσχισης του επιχειρηματικού κλάδου λειτουργίας, συντήρησης και σχεδιασμού χώρων και κτιρίων από την ΟΤΕ ΑΕ και την Cosmote Μον. ΑΕ και απορρόφησής τους από την ΟΤΕestate. Η διαδικασία απορρόφησης ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build