Οριστικός ανάδοχος για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου αναδείχθηκε η Ιντρακάτ, μετά από μία… ανατρεπτική διαγωνιστική διαδικασία, όπου οι δύο πρώτοι μειοδότες αποκλείστηκαν και το έργο αναλαμβάνει να φέρει πλέον εις πέρας ο τρίτος κατά σειρά μειοδότης. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός, με προϋπολογισμό 46.208.467,99 ευρώ, έτρεξε το καλοκαίρι του 2021, με την ΕΚΤΕΡ να αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 31,61%, την κοινοπραξία των εταιρειών Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ, Έλικα AΤEΕ. Γ. Πετρής ΑΤΕ να έπεται με έκπτωση 30,52%, την Ιντρακάτ στην τρίτη θέση με έκπτωση 10,54%, την κοινοπραξία της Άκτωρ με την P&C Development στην τέταρτη θέση με έκπτωση 7,20% και τέλος την Άβαξ στην πέμπτη θέση με έκπτωση 6,99%.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στην ΕΚΤΕΡ ως μειοδότη, όμως μετά από προδικαστική προσφυγή της Ιντρακάτ που έγινε δεκτή, η ΕΚΤΕΡ κλήθηκε να να υποβάλει αιτιολόγηση της προσφοράς της, επειδή η προσφερθείσα έκπτωση εμφάνιζε απόκλιση άνω του 10% από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε έγκαιρα, όμως η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούσαν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους που προτεινόταν, κι ετσι η ΕΚΤΕΡ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Εκτός διαγωνισμού έμεινε όμως και η κοινοπραξία των εταιρειών Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ, Έλικα AΤEΕ. Γ. Πετρής ΑΤΕ, λόγω της άρνησης της Α.Τ.Ε.Σ.Ε. να προχωρήσει σε παράταση της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής της. Έτσι, το… μπαλάκι έπεσε στην Ιντρακάτ, που στις 3 Αυγούστου υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία έγιναν αποδεκτά κι έτσι η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με προσφορά ύψους 33.412.763,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,54%.

Σημειώνεται οτι το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, φυλάκιο ασφαλείας, μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 90 μέτρα προς νότο και κατά 50 μέτρα προς βορρά, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και Η/Μ εγκαταστάσεις, επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης από 1.400 μέτρα σε 1.799 μέτρα, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και ζωνών RESA, εργασίες διαγράμμισης, σήμανσης και ασφάλισης, κατασκευή νέου πύργου ελέγχου, μεταφορά υποδομών από τον υφιστάμενο στον νέο, μεταφορά σταθμού φωτοσήμανσης στο νέο κτίριο, αποξήλωση καμπίνας παλαιού πύργου ελέγχου και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού 563 τ.μ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build