Την είσοδό της σε μία νέα κατηγορία ακινήτων από αυτές που επένδυε έως και σήμερα εξετάζει σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Ταυτόχρονα η ΑΕΕΑΠ διαβλέπει πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, εισερχόμενη και στον τομέα του development ακινήτων. Κατά τις ίδιες πηγές τα εμπορικά ακίνητα έχουν κορεστεί ως κατηγορία ακινήτων, γι’ αυτό και σκοπός της Orilina Properties είναι να στραφεί σε πλέον και στις οικιστικές αναπτύξεις. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της φέρονται να εξετάζουν περιοχές που αφήνουν πεδίο ανάπτυξης και που επίσης δεν έχουν κορεστεί επενδυτικά όπως είναι για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη αλλά και ο Πειραιάς. Από το κάδρο των επενδύσεων δεν λείπει και το ενδιαφέρον για τα ακίνητα γραφείων στις ίδιες περιοχές. Ωστόσο θεωρείται αρκετά μακρινό το ενδεχόμενο να κινηθεί – για παράδειγμα – σε περιοχές όπως είναι το Μαρούσι, το οποίο έχει προσελκύσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άλλων ΑΕΕΑΠ ή επενδυτών το τελευταίο διάστημα.

Το 2023 η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Την ίδια στιγμή η υποχρέωση που απορρέει από το νόμο για την εισαγωγή των μετοχών της Orilina στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι κάτι που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί το πιθανότερο έως το τέλος του 2023, με την εταιρεία να έχει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση αυτής της κίνησης.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, διατηρεί μία διαφορετική φιλοσοφία ως προς την επενδυτική της στρατηγική, η οποία της δίνει το περιθώριο να προβεί σε κινήσεις αναμένοντας ταυτόχρονα να εξελιχθούν ευνοϊκότερα οι συνθήκες στην αγορά. Δεδομένου ότι όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές η ΑΕΕΑΠ λειτουργεί ως “family office”, δεν πιέζεται να κάνει τοποθετήσεις την τρέχουσα χρονική περίοδο σε ακίνητα, καθώς η διοίκησή της θεωρεί ότι οι τιμές των “έτοιμων” ακινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που δεν τις καθιστά ελκυστικές για έναν αγοραστή – επενδυτή.

Ταμειακή ρευστότητα 35 εκατομμυρίων και στο κάδρο τραπεζικός δανεισμός όταν κριθεί αναγκαίο
Την ίδια στιγμή η Orilina Properties αποτελεί μία οντότητα χωρίς δανειακή έκθεση στην παρούσα χρονική στιγμή, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 35 εκατ. ευρώ (32 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021), τα οποία έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει όταν κρίνει απαραίτητο. Στο πλάνο είναι να αντλήσει και δανεισμό από το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να στηρίξει τις μελλοντικές της επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά επενδύσεις στον τομέα των logistics από πλευράς της Orilina δεν θεωρούνται ελκυστικά τα yields αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι η ποιότητα των logistics είναι αναντίστοιχη με αυτήν που εμφανίζουν ανάλογες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, όπου είναι ενεργειακά αυτόνομες, λειτουργούν με ρομποτικά συστήματα, ύψιστο επίπεδο πυρασφάλειας και άλλες βασικές παραμέτρους που τα καθιστούν ιδιαιτέρως σύγχρονα σε σύγκριση με τη χώρα μας. Σε επίπεδο ομίλου το σύνολο της αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2021 ανέρχεται στα επίπεδα των 83,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, με συνολικά εννέα ακίνητα να εντάσσονται σε αυτό, εκ των οποίων τα οκτώ είναι επενδυτικά και το ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Στα 5 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώματα το 2021
Να σημειωθεί ότι το 2021 τα έσοδα από μισθώματα σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 5,01 εκατ. ευρώ, ελαφρώς ενισχυμένα σε σύγκριση με το 2020. Σε ό,τι αφορά το κέρδος που προκύπτει από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, στο τέλος του 2021 ανήλθε σε 1,93 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την πληρότητα του χαρτοφυλακίου αγγίζει το 100% στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Αναφερόμενη μέσα από τις οικονομικές της καταστάσεις στις εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Orilina Properties αναφέρει ότι έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές ενέργειας και συντελούν σε περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build