Το καλοκαίρι του 2023 θα είναι έτοιμο το πολυτελές τουριστικό θέρετρο που δημιουργείται στην Κέα με την ονομασία One&Ony Kea Island, το οποίο κατασκευάζει η Redex. Την εξέλιξη του έργου παρουσίασε ο επικεφαλής κατασκευών της Redex, Παναγιώτης Παναγούτσος στο πλαίσιο του Building Show που διοργάνωσε το περιοδικό «Κτίριο». για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση της επένδυσης ύψους 150 εκατομμυρίων απαιτήθηκε μία σειρά από έργα υποδομής που διευκόλυναν την κατασκευή του έργου. Θυμίζουμε ότι η αρχική συμφωνία είχε επιτευχθεί μεταξύ της Dolphin Capital και της Kerzner για την δημιουργία του πρώτου One & Only στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρώτη επένδυση της Kerzner στην Ευρώπη, ενώ το 2022 η πρώτη γνωστοποιούσε την πώληση της συμμετοχής της στην συγκεκριμένη επένδυση. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα προκύψει η πολυτελής κατασκευή που θα αποτελείται από 75 βίλες και ιδιωτικές κατοικίες καθώς και από beach club. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται με το πλοίο από το λιμάνι του Λαυρίου.

Λευκό εμφανές σκυρόδεμα στο σύνολο της ανωδομής
Ερχόμενοι στο κατασκευαστικό μέρος του έργου, οι σουίτες αποτέλεσαν το μεγαλύτερο σε όγκο τεχνικό αντικείμενο της κατασκευής.
Το πρώτο και κυριότερο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο έργο ήταν λευκό εμφανές σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε στο σύνολο της ανωδομής και ειδικότερα στους θόλους, στα υποστυλώματα, στις επενδύσεις και στις πλάκες. Δεύτερο χαρακτηριστικότερο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πέτρα Κέας, που αποτελεί τυπική μορφή ελληνικού σχιστόλιθου όπου η χρήση της έγινε σε επενδύσεις, σε δάπεδα, δρόμους, σε μονοπάτια και σε κλιμακοστάσια.

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε αποτέλεσε προϊόν εσωτερικής διαχείρισης υλικών εκσκαφής.
Επίσης ο ασβεστόλιθος χρησιμοποιήθηκε εκτενώς σε δάπεδα εσωτερικών χώρων, σε επενδύσεις, σε κλίμακες και το μάρμαρο που τοποθετήθηκε σε πισίνες και υδάτινα στοιχεία του συγκροτήματος.
Για τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων αναμένεται να φυτευτούν συνολικά 25.000 φυτά 100 διαφορετικών ειδών, η επιλογή των οποίων έγινε σύμφωνα με τον κύριο Παναγούτσο, με βάση την αντοχή τους στις συνθήκες του νησιού και στο υφιστάμενο υπόστρωμα.
Στο πλαίσιο των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατασκευάστηκαν 5.000 μέτρα οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκροτήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Επιπλέον του οδικού δικτύου κατασκευάστηκαν 1.500 μέτρα πέτρινα μονοπάτια καθώς και περισσότερες από 20 πλατείες με χώρους πρασίνου.

Κατασκευή λιμενοβραχίονα για μεταφορά των υλικών
Προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υλικών στο σημείο όπου βρίσκεται η κατασκευή, χρειάστηκε η δημιουργία ενός λιμενοβραχίονα.
«Η κατασκευή του ήταν απαραίτητη για να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες υλικών όπως είναι τα αδρανή, τα σιδηρικά καθώς και τα φυτά αλλά και μεγάλα μηχανήματα. Σημειώνεται ότι το οδικό δίκτυο προς τον Βόσκοπό όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, είναι ιδιαίτερα στενό και κακοτράχαλο, γεγονός που δεν ευνοούσε την μεταφορά των φορτίων. Για την κατασκευή του λιμενοβραχίονα που εξυπηρέτησε την κατασκευή πραγματοποιήθηκε εκβάθυνση του πυθμένα και τοποθέτηση ογκόλιθων.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκαν 35.000 κυβικά σκυροδέματος, ποσότητα που ήταν αδύνατον να παραχθεί στο νησί. Εν τέλει η Redex συνέστησε συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της κατασκευής. Σε ό,τι αφορά τα 250.000 κυβικά πέτρας που προέκυψαν από την εκσκαφή, χρησιμοποιήθηκαν κατά 100% στη διάρκεια του έργου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων χρησιμοποιήθηκε στην τοιχοποιία και δρόμους από πέτρα. Τα υπόλοιπα υλικά εκσκαφής πέρασαν από διαδικασία θραύσης σε ειδική μονάδα, για την παραγωγή στοιχείων που ήταν απαραίτητα για το έργο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build