Ο Όμιλος TITAN ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πράσινης επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας. Η επένδυση αφορούσε στην αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, μέσω της έναρξης λειτουργίας προασβεστοποιητή (pre-calciner). Με την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας  ο Όμιλος διευρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα γκάμα προϊόντων τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να ανταποκρίθεί στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα, βελτιώνει την αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου στο Καμάρι. Η επένδυση είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου για μείωση των εκπομπών CO2, καθώς μέσω της αναβαθμισμένης γραμμής παραγωγής τσιμέντου, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 150.000 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στον στόχο του Ομίλου για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Η τεχνολογία έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για τον Όμιλο αλλά συνολικά για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Επιτρέπει  στο εργοστάσιο να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα εναλλακτικά καύσιμα, μειώνοντας την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, μπορεί να συμβάλει  σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής, προωθώντας την ανακύκλωση σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο κ. Γιάννης Πανιάρας, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Ευρώπης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (Group Executive Director Europe) σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της επένδυσης για την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Καμάρι αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Βλέπουμε ήδη τα οφέλη της, καθώς η καινοτόμος, πράσινη τεχνολογία που εγκαταστήσαμε στο εργοστάσιο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η επιτυχής ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του Ομίλου αποδεικνύει την εστίασή μας στη βιώσιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και στη στρατηγική ανάπτυξη, ενόσω συνεχίζουμε να επιδιώκουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις αγορές μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε περισσότερα πράσινα προϊόντα και λύσεις, διαδραματίζοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους».