Τα έως σήμερα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν το εργοστάσιο του Ομίλου Τιτάν στο Καμάρι Βοιωτίας ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και πράσινα εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030, ανέδειξαν ο Πρόεδρος του Ομίλου Τιτάν, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Marcel Cobuz και ο Διευθυντής της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, Άγγελος Καλογεράκος, σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω μονάδα. Μάλιστα, στην εκδήλωση συμμετείχαν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επένδυση με το βλέμμα στους στόχους για το 2030
Αφορμή για την παρουσίαση αποτέλεσαν τα επίσημα εγκαίνια της πρόσφατης πράσινης επένδυσης ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου. Η επένδυση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα σχετικών πρωτοβουλιών, ενώ επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 150 χιλιάδες τόνους/χρόνο και τη χρήση σχεδόν 200 χιλιάδων τόνων εναλλακτικών καυσίμων. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση αυτή και ο οδικός χάρτης του Ομίλου Τιτάν για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για μείωση κατά 54% εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030.

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού μετασχηματισμού που θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του έργου για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «Ifestos».
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη, το οποίο θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο «Ifestos», που έχει εξασφαλίσει επιχορήγηση η οποία είναι ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται πως θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.