Τα οικονομικά του αποτελέσματα για τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 έκανε γνωστά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Όπως προκύπτει, τα συνολικά έσοδά του στο διάστημα αυτό ήταν 747,3 εκατ. ευρώ, έναντι 819,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Αυτό συνέβη, όπως εξηγεί ο Όμιλος, «κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα θερμικής ενέργειας».
Αυξημένα, ωστόσο, ήταν τα έσοδα του τομέα κατασκευής (299,9 εκατ. ευρώ, 2023: 297,6 εκατ.) και εκείνου των παραχωρήσεων (61,1 εκατ. ευρώ, 2023: 48,1 εκατ).

Από την άλλη, η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα, διαμορφωθείσα στα 148,3 εκατ. ευρώ (2023: 123,6 εκατ.), με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 19,8% έναντι 15,1%, «ως αποτέλεσμα του μείγματος των πωλήσεων».
Τα a-EBITDA της κατασκευής ήταν 32,2 εκατ. ευρώ (2023: 34 εκατ.) και αυτά των παραχωρήσεων 38,2 εκατ. ευρώ (2023: 27,9 εκατ).

Επιπλέον, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν 98,6 εκατ. ευρώ (2023: 77,5 εκατ.) κι επίσης τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 61,9 εκατ. ευρώ (2023: 63,7 εκατ).
Τα κέρδη μετά φόρων που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 31,1 εκατ. ευρώ (2023: 38,8 εκατ.), ενώ τα αντίστοιχα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής σημείωσαν αύξηση 51,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς και ανήλθαν στο ποσό των 34,8 εκατ. ευρώ (2023: 23 εκατ. ευρώ).

Τέλος, τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1.408,4 εκατ. ευρώ την 31/03/2024, έναντι 1.310,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2023.
Το σύνολο του προσαρμοσμένου καθαρού χρέους με αναγωγή στην μητρική μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31/03/2024 διαμορφώθηκε σε 430 εκατ. ευρώ, ενώ το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή είναι 1.162,8 εκατ. ευρώ.

Στα 5 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Τέλος, στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις, διαμορφώθηκε σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ήταν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει εξασφαλίσει.
Πάνω από το 75% του συνολικού ανεκτέλεστου αφορά σε ιδιωτικά έργα και πάνω από το 55% σε έργα ιδίων επενδύσεων. Μάλιστα, το ανεκτέλεστο αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς προχωρά η συμβασιοποίηση έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος (π.χ. παραχώρηση ΒΟΑΚ).

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν 9% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά.
Επίσης, από την αρχή του 2024, σύμφωνα και με τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης, αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω οι τιμές των διελεύσεων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συμμετέχει ο Όμιλος.