Χθες Δευτέρα 29/11, ο Όμιλος ΆΒΑΞ προχώρησε σε ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου του 2021, στα οποία υπογραμμίζεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 521 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 38,7%, σε σχέση με 375,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Ειδικά στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 196,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70%, έναντι 115,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Αύξηση κατέγραψε και το EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε σε 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 34,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, ενώ στο γ΄ τρίμηνο συγκεκριμένα ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,5%, φτάνοντας τα 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σε επίπεδο δανεισμού και υποχρεώσεων από συμβάσεις leasing του Ομίλου, αυτά μειώθηκαν κατά 21,6 εκατ. ευρώ, στα 569,7 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021, ενώ στην Εταιρεία σημειώθηκε μείωση κατά 19,7 εκατ. ευρώ, στα 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι της 30.06.2021.

Τέλος, σημαντική συμβολή στην αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στο γ’ τρίμηνο του έτους είχε η υπογραφή της σύμβασης για τη νέα Γραμμή 4 του Αττικού Μετρό. Στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του έτους ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει υπογράψει μικρό αριθμό νέων συμβάσεων, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις σημαντικής αξίας προς υπογραφή στους επόμενους μήνες, έχοντας ήδη μειοδοτήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, και μη λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση έργων μετά την 30.09.2021 η οποία δεν έχει ακόμη καταγραφεί, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,68 δισ. ευρώ.

Η αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου πάρα τις επιπτώσεις της πανδημίας, αναδεικνύουν την επιτυχημένη εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου του Ομίλου, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία.