Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2021, τα οποία πιστοποιούν ότι συνεχίζεται η θετική πορεία που καταγράφηκε εντός του 2020 και τις σημαντικές επιτυχίες του Ομίλου, με προεξάρχουσα την υπογραφή της σύμβασης για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά, κατά το α’ εξάμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε αύξηση 24,7% και διαμορφώθηκε στα 324,3 εκατ. ευρώ έναντι 259,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Από αυτά, 254,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από κατασκευές (78% των συνολικών εσόδων του Ομίλου), 1,9 εκατ. ευρώ από παραχωρήσεις (1% των συνολικών εσόδων), 62,7 εκατ. ευρώ από ενέργεια (19% των συνολικών εσόδων) και 5,4 εκατ. ευρώ από λοιπές δραστηριότητες (2% των συνολικών εσόδων).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικός ρόλο έπαιξαν τα έργα που υλοποιούνται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 24,7 εκατ. ευρώ έναντι 22,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 8,7%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 23,3%. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από 453 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε 428,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021.

Σε επίπεδο εταιρείας, o κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 22,4% και διαμορφώθηκε στα 249.4 εκατ. ευρώ έναντι 203,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο του 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το α΄εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 29,8%. Σε αντίθεση με τον Όμιλο, κατά το α΄εξάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από 402 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε 376,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021.

Η αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου, σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 1,7 δισ. ευρώ περίπου, αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχίας του επιχειρηματικού πλάνου σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η θετική απόδοση, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.