Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ Α.Ε., όποτε και εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία. Στη συνέχεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. είναι η εξής:

  1. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.
  2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  3. Franco Nicola Cupolo, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής
  4. Artur Davidian, εκτελεστικό μέλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων
  5. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
  6. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
  7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  8. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  9. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος