Η ΟΛΘ Α.Ε., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για να αξιοποιήσουν απο κοινού την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις δυνατότητές τους, με το βλέμμα στο μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών, των σύγχρονων λιμένων και των ολοκληρωμένων λύσεων logistics.

Η τριμερής αυτή συνεργασία δίνει στους δυναμικούς φορείς που την υπογράφουν την ευκαιρία να συν-αξιοποιήσουν πολύτιμη γνώση, ακαδημαϊκή και πρακτική, με την προοπτική της από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και επαγγελματικών συνεργειών στους τομείς της Λιμενικής Ανάπτυξης και Λειτουργίας, των Εμπορευματικών Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., τον Καθηγητή Αθανάσιο Καΐση, Πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, και τον Δρ. Αθανάσιο Κελέμη, Γενικό Διευθυντή και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε: “Η σημερινή συμφωνία για τη συνεργασία με το ΔΙ.ΠΑ.Ε και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εναρμονίζεται πλήρως με το όραμα μας για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως πύλη ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία και κύρια θαλάσσια πύλη για τη Νοτιοανατολική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη”.

Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής, Αθανάσιος Καΐσης, επεσήμανε: “Σκοπός του καινοτόμου εγχειρήματος είναι να προάγει τη γνώση στα αντικείμενα της ναυτιλίας, της διαχείρισης λιμένων και των συνδυασμένων μεταφορών, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξωστρέφεια των συνεργαζόμενων φορέων”.

Ο Γενικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, δήλωσε ότι: “Η σύμπραξη ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, μιας ισχυρής επιχειρηματικής οντότητας κι ενός φορέα στήριξης της διμερούς επιχειρηματικότητας, με στόχο τις κοινές «επενδύσεις» στην ανώτατη εκπαίδευση, στην έρευνα, στην επαγγελματική κατάρτιση και στις τεχνολογικές εφαρμογές, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει, ιδιαίτερα όταν έχει προσανατολισμό την αγορά των ναυτιλιακών logistics. Έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, έναν πολλά υποσχόμενο επενδυτικό τομέα, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, υψηλού κύρους και σημαντικών απολαβών. Έναυσμα για την τριπλή αυτή συνέργεια αποτέλεσε το κοινό ενδιαφέρον για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της φοιτητικής κοινότητας, επαγγελματιών με μακρά εμπειρία στα logistics και τη ναυτιλία και επιχειρηματίες με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, προερχόμενο από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία”.