Στο σφυρί βγαίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 οικόπεδο της εταιρείας Carouzos Real Estate στο κέντρο της Γλυφάδας. Πρόκειται για ένα ακόμη asset της οικογένειας Καρούζου, για το οποίο επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση. Το οικόπεδο, συνολικής έκτασης 2.145,04 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 29 και περικλείεται κατά το ήμισυ από τις πεζοδρομημένες οδούς ήπιας κυκλοφορίας, Κύπρου και Ηούς.

Η υψηλή τιμή της πρώτης προσφοράς, που έχει οριστεί στα 7,761 εκατ. ευρώ, ίση με την αγοραία αξία του, δικαιολογείται από την εγγύτητα του οικοδομήσιμου οικοπέδου στον κεντρικό εμπορικό πυρήνα της Γλυφάδας. Επισπεύδων τον πλειστηριασμό είναι η Sunrise NPL Finance DAC, εκπροσωπούμενη από την Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ, ως νόμιμη διαχειρίστρια των εν Ελλάδι απαιτήσεων. Μεταξύ των πιστωτών δικαιούχων χρηματικής αποζημίωσης από το πλειοδοτικό ποσό που θα προκύψει είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΥΔΑΠ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build