Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των τεράστιων καταστροφών που προκάλεσε σε υποδομές της χώρας η πρόσφατη κακοκαιρία Daniel ανέπτυξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην ομιλία του από το βήμα του Συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για πολύ σημαντικές ζημιές στα οδικά δίκτυα, με έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος έως και πλήρη αποδόμηση της υπόβασης του δρόμου, καθώς και κατολισθήσεις και καταστροφή των πρανών επιχωμάτων και των ορυγμάτων οδών. Επεσήμανε, ακόμα, ότι μεγάλο πλήθος γεφυρών έχει υποστεί σημαντικές βλάβες ή έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ την ίδια στιγμή έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε αποστραγγιστικά δίκτυα και αντιπλημμυρικά έργα και το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Δημόσιες κτιριακές υποδομές έχουν υποστεί και αυτές σημαντικές ζημιές.
Κατόπιν, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρόκειται να δράσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων:

Πρώτος άξονας
Άμεση αποκατάσταση των ζημιών των υποδομών, με την υλοποίηση στοχευμένων τοπικών παρεμβάσεων και μέτρων έκτακτου χαρακτήρα, που θα αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα. Σε αυτή τη κατεύθυνση, με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, θα συμπεριληφθούν βραχείας αποκατάστασης έργα υποδομών, ύψους 500-600 εκατομμυρίων ευρώ – έργα κυρίως οδικά και σιδηροδρομικά, καθώς και αποκατάσταση γεφυρών. Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει η ψήφιση διάταξης με την οποία επιτρέπεται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις περιοχές, που έχει συντελεστεί φυσική καταστροφή.

Δεύτερος άξονας
Υλοποίηση νέων έργων, ακόμη και με τον εκ βάθρων επανασχεδιασμό και την κατασκευή υποδομών, υψηλότερης ανθεκτικότητας σε δυσμενέστερες καταστάσεις, ώστε να μετριαστούν στο μέτρο του εφικτού οι μελλοντικοί κίνδυνοι. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα απαιτηθεί η συμβολή ειδικών και επιστημόνων, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, θεσμικούς φορείς και τη δημόσια διοίκηση, ώστε να ενσωματωθεί η κλιματική παράμετρος στην υλοποίηση έργων υποδομών, μεταξύ άλλων και αντιπλημμυρικών έργων. Επίσης, θα απαιτηθεί η άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση των μελετών και έργων σε όλες τις φάσεις τους, μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

Τρίτος άξονας
Ο έλεγχος και η συντήρηση υφιστάμενων έργων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις γέφυρες, που παρότι αντιστοιχούν -κατά μέσο όρο- μόλις στο 2-3% των χιλιομέτρων του οδικού δικτύου, αντιστοιχούν στο 30% περίπου του κόστους κατασκευής. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του Κανονισμού και τη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων σε όλες τις γέφυρες με άνοιγμα μήκους άνω των 6 μέτρων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build