Γιατί θα είναι καθοριστικός ο ρόλος τους στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι εταιρείες-μέλη μας τα επόμενα 5-7 χρόνια πρέπει να φέρουν εις πέρας πολλαπλάσιο έργο από αυτό που διαχειρίζονται σήμερα, εργαζόμενες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τις αναπτυξιακές τράπεζες.

Του Παναγή Τονιόλου

Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο των μελετητικών γραφείων της χώρας, αφού μέλη του είναι πάνω από 120 συγκροτημένες μελετητικές εταιρείες. Στα σαράντα αυτά χρόνια οι εταιρείες που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος έχουν εκπονήσει και συνεχίζουν να εκπονούν το μεγαλύτερο μέρος των μελετών των έργων που έχουν υλοποιηθεί και αυτών που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην Ελλάδα. Πολλά μέλη μας δραστηριοποιούνται με επιτυχία και στο εξωτερικό ανοίγοντας δρόμους και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους (προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργούς κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους σε νέες αγορές. Τη χρονιά που πέρασε, επιπλέον πέντε εταιρείες εντάχθηκαν στο δυναμικό του Συνδέσμου απηχώντας τη συνεχώς διευρυνόμενη επιρροή του.

Ο ΣΕΓΜ είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου Ανάπτυξης. Είναι επίσης μέλος και επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Σύνδεσμο των Ευρωπαϊκών Μελετητικών Εταιρειών (EFCA) και στην Παγκόσμια Ένωση των Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC), μετέχοντας ενεργά με στελέχη του στις συνελεύσεις και επιτροπές, συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις προς όφελος των ελληνικών μελετητικών εταιρειών και μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία και πρακτικές στα μέλη του.

Ο ρόλος των μελετητικών εταιρειών-μελών του Συνδέσμου θα είναι καθοριστικός στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν το επόμενο διάστημα στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα φθάσει τα €72 δισ. τα οποία με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να πλησιάσουν τα €110 δισ. και θα κατανεμηθούν κατά 37% σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης και κατά 20% σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Απαιτείται συνεπώς τριπλασιασμός της ικανότητας απορρόφησης κονδυλίων, από τα σημερινά €2-3 δισ./χρόνο, στα €10-12 δισ./χρόνο.

Ο ιδιωτικός τομέας αποκτά κεντρικό ρόλο, όχι μόνο στην πραγματοποίηση των αμιγώς ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα περισσότερα των οποίων θα υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), παραχώρησης, συμπράξεων καινοτομίας και πρότυπων προτάσεων.

Οι εταιρείες-μέλη μας τα επόμενα 5-7 χρόνια πρέπει να φέρουν εις πέρας πολλαπλάσιο έργο από αυτό που διαχειρίζονται σήμερα, εργαζόμενες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις αναπτυξιακές τράπεζες, σε συνεργασία με διεθνείς οικονομικούς, μελετητικούς και νομικούς συμβουλευτικούς οίκους. Για να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην πρόκληση αυτή ο ΣΕΓΜ συνεπικουρεί την προσπάθειά τους προκειμένου:

  • Να περιορισθούν οι υπερβολικές εκπτώσεις και οι πληρωμές να πραγματοποιούνται εγκαίρως, προκειμένου οι μελετητικές εταιρείες να είναι ανθεκτικές οικονομικά, να διαθέτουν δηλαδή ικανά ίδια κεφάλαια ως ποσοστό του τζίρου τους και να μην παρουσιάζουν ζημιά στις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
  • Να είναι οργανωμένες σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα διοίκησης και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και να είναι πιστοποιημένες στο πρότυπο ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας, στο ISO 21500 για τη διαχείριση έργων (project management) καθώς και στα ειδικότερα πρότυπα που ισχύουν στους ειδικότερους τομείς δραστηριοποίησής τους.
  • Να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης (digitization) στην διαχείριση, διαμοιρασμό των δεδομένων και στην εξ αποστάσεως εργασία με βάση το cloud καθώς και στον σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη με αιχμή το Building Information Modelling (BIM), τα Geographical Information Systems (GIS) και τη χρήση drones για τη λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ο Σύνδεσμός μας μετέχει ενεργά μέσω της EFCA BIM Task Force στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών και κοινών προτύπων και έχει συνάψει συμφωνία με την Zigurat Global Institute of Technology, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση μηχανικών στις νέες τεχνολογίες, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων της στο BIM από στελέχη των μελών μας σε προνομιακές τιμές. Ήδη πολλές εταιρείες μέλη μας εκπονούν μελέτες με ενσωματωμένη την τεχνολογία BIM, τόσο στην Ελλάδα (Ίδρυμα Νιάρχου) όσο και στο εξωτερικό που η χρήση του αποτελεί πλέον κοινή πρακτική (Μέση Ανατολή, Ευρώπη, κ.λπ.)

Να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω από το 90% των εργαζομένων μας είναι μηχανικοί και λοιποί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση και εμπειρία, πιστοποιημένη από την εγγραφή και κατάταξή τους στο εθνικό μητρώο εμπειρίας μελετητών (ΜΕΜ) που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Απαιτείται όμως συνεχής μετεκπαίδευση στο τεχνικό τους αντικείμενο, στις διαδικασίες και στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ο ΣΕΓΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης φοιτητών στα γραφεία μας, την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως είναι το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ (ΕΜΠ) με το Πολυτεχνείο Μονάχου (TUM) και τίτλο «Common Teaching and Research on “WaTerResources Management for ClImate Change AdapTatiON (TRITON)”», στις δραστηριότητες του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή μελών μας σε συναντήσεις διαμόρφωσης των αντικειμένων αιχμής, σεμινάρια, summer-schools, work-shops, προσφορά θέσεων εργασίας σε φοιτητές για την πραγματοποίηση study project ή Master Thesis που καλύπτονται οικονομικά από την DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – the German Academic Exchange Service) και στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο από 3-11-20 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο ΣΕΓΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

Ανοίγεται επίσης μπροστά μας η δυνατότητα επαναπρόσληψης Ελλήνων μελετητών που τα χρόνια της κρίσης έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές που εφάρμοσαν κατά τη θητεία τους σε διεθνείς εταιρείες.

Η πρόκληση για τις  ελληνικές μελετητικές-συμβουλευτικές επιχειρήσεις είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη όμως και η ευκαιρία να ενδυναμωθούν επιχειρηματικά ώστε αφενός να εξακολουθήσουν να αποτελούν πυλώνα εγγύησης της αναπτυξιακής πορείας και ενσωμάτωσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πραγματικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς όρους, και αφετέρου να αυξήσουν τη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.