Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την αποπεράτωση και λειτουργία του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος Πειραιά), επί της Ακτής Ποσειδώνος, αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Το έργο, που έχει αναλάβει η κοινοπραξία των Prodea, Dimand και EBRD, αφορά στην αποπεράτωση και λειτουργία του υφιστάμενου 23ώροφου κτιρίου με συνολική δομημένη επιφάνεια 34.623,74 τ.μ.. Οι χρήσεις του κτηρίου έπειτα από την αποπεράτωση και επανάχρησή του θα κατανέμονται ως εξής:

– Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Β’ υπόγειο, το 23ο δώμα και την απόληξη του δώματος

– Χώρος στάθμευσης στο Α’ υπόγειο (συνολικά 44 θέσεις στάθμευσης)

– Εμπορική χρήση – καταστήματα στο ισόγειο, τον μεσόροφο, τον 1ο
και τον 2ο όροφο .

– Εστίαση στον 3ο, τον 19ο και τον 20ο όροφο.

– Γραφειακοί Χώροι στον 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 21ο και 22ο όροφο.
Οι περιβαλλοντικοί όροι Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ των όρων που πρέπει να τηρηθούν στο έργο είναι οι εξής:

– Να μην τοποθετηθεί αυτοφωτιζόμενος “media wall” στη ΝΑ πλευρά της πρόσοψης επί της Ακτής Ποσειδώνος, καθώς είναι πλησίον του νεώτερου μνημείου του κτιρίου του Ν.Α.Τ. και λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς αυτό, δημιουργώντας οπτική όχληση και συμβολική αποδυνάμωση τόσο του ανωτέρω νεώτερου μνημείου όσο και του μνημείου του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα.

– Να φυτευτεί η ανατολική πλευρά του δώματος του 2ου ορόφου.

– Να μην τοποθετηθούν πρόσθετες σταθερές κατασκευές (πέργκολες, σκίαστρα, φυτοδοχεία) τόσο στον υπαίθριο χώρο του εστιατορίου- καφέ στο δώμα του 2ου ορόφου, όσο και στο επίπεδο χώρου του ισογείου παρά μόνο έπειτα από τις σχετικές εγκρίσεις της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Αν. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων καθώς και του αρμόδιου ΣΑ ΠΕ Πειραιά.

– Να προβλεφθεί εξωτερικός φωτισμός του κτιριακού συνόλου που να μην προκαλεί φωτορύπανση, να προβάλλει τις αρχιτεκτονικές αρετές του σύγχρονου κτιρίου, να σέβεται το ιδιαίτερο αστικό τοπίο που το περιβάλλει και να ενισχύει το συμβολικό φορτίο του κτιρίου και το ρόλο του ως τοπόσημου της πόλης και του λιμένα του Πειραιά.

– Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων καθώς και ειδικός αστικός εξοπλισμός που να διευκολύνει τη χρήση των χώρων από το σύνολο των χρηστών.

– Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά τον καθαρισμό.

– Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στους χρήστες του κτιρίου με πληροφορίες τόσο για τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή του έργου (λιμάνι Πειραιά, αρχαιολογικά ευρήματα και αρχιτεκτονικά ίχνη από τη Μακρά Στοά, το Κορώνειο Τείχος, Ηετιώνεια Πύλη, ναός Αγ. Σπυρίδωνα, Κτήριο ΝΑΤ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κ.λ.π) με στόχο την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. Ο φορέας του έργου σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Πολιτισμού καλείται να συντάξει ή/και να προωθεί τα φυλλάδια.
Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε χρόνια, ήτοι έως τις 10 Μαΐου του 2037.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build